Hüseyin Kaya: BES’te şeffaflık artırılmalı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Hüseyin Kaya, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Kaya, hanehalkının yüzde 11’inin bireysel emekliliğe dahil olduğuna, yüzde 5’inin ise sistemden çıktığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Doç. Dr. Hüseyin Kaya, Bireysel Emeklilik Sisteminde şeffaflığın artırılması ile sistemde kalış oranlarının artacağını söyledi. Hüseyin Kaya, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yapılan Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması’nın sonuçları ile ilgili açıklama yaparak, bireysel emeklilik sistemine de değindi.

Hüseyin Kaya, hanehalkının genel olarak finansal sistemden memnun olmadıklarını ifade ederek, insan merkezli bir finansal sisteme ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kaya, 2019 yılı ikinci yarısı saha araştırması sonucuna göre hanehalkının yüzde 20’sinin tasarruf edebildiğini ifade ettiğine değinerek, yatırım amaçlı tasarrufların tedbir amaçlı tasarruflardan sonra geldiğini ve tasarruf etmeme nedeninin ise gelir yetersizliği ve beklenmedik harcamaların çıkmış olması olarak görüldüğünü vurguladı.

“Fonların Yönetimiyle İlgili Endişe Var”

Hüseyin Kaya, hane halkının finansal tercihlerinde güvenilirliğin ve bilinirliğin çok önemli bir psikolojik bariyer olduğunu da sözlerine ekledi.

Anket yaptıkları hanehalkının yüzde 11’inin bireysel emekliliğe dahil olduğuna, yüzde 5’inin ise sistemden çıktığına dikkat çeken Hüseyin Kaya, şu açıklamaları yaptı:

“Sistemden neden çıktıklarını sorduk. İlk neden kendi paramı en iyi ben yönetirim. İkincisi, getiri oranlarının düşüklüğü. Hanehalkının bireysel emeklilik sisteminde fonların yönetimiyle ilgili olarak endişeler nedeniyle sistemden çıktıklarını görüyoruz. Buradaki şeffaflığın artırılması, fonların yönetim performansının yükseltilmesiyle birlikte bireysel emeklilik sisteminde kalış oranının önemli düzeyde artacağını düşünüyoruz.”