İklim davaları beş yılda iki kattan fazla arttı

Küresel İklim Dava Raporu: 2023 Durum İncelemesi Raporu yayınlandı. İklim değişikliği vakalarının toplam sayısı, 2017’de 884’ten 2022’de 2 bin 180’e çıkarak iki kattan fazla arttı. Rapor, gelecekte iklim göçüyle ilgili davaların, yerli halkların, yerel toplulukların ve iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilenen diğer grupların açtığı davaların ve aşırı hava olayları sonrasında açılacak davaların sayısında artış öngörüyor. 

İklim değişikliğiyle ilgili davaların toplam sayısı 2017’den bu yana iki kattan fazla arttı ve dünya çapında artıyor. Küresel İklim Dava Raporu: 2023 Durum İncelemesi Raporu yayınlandı. İklim değişikliği vakalarının toplam sayısı, 2017’de 884’ten 2022’de 2 bin 180’e çıkarak iki kattan fazla arttı. Çoğu vaka ABD’de açılmış olsa da, iklim davası tüm dünyada yaygınlaşıyor.

Raporda, “Dünyanın sıcaklık hedeflerini karşılamak için gerçekleştirmesi gereken sera gazı azaltımı seviyesi ile hükümetlerin emisyonları düşürmek için fiilen aldığı önlemler arasında endişe verici derecede büyüyen bir uçurum var. Bu, kaçınılmaz olarak daha fazla insanın mahkemelere başvurmasına yol açacak” deniyor.

DAVALARIN SAYISI ARTACAK

Pakistan ve Hindistan’da sırasıyla yedi ve dokuz yaşındaki kızlar da dahil olmak üzere 25 yaşın altındaki çocuklar ve gençler tarafından ve onlar adına 34 dava açıldı. İsviçre’de ise davacılar, iklim değişikliğinin yaşlı kadınlar üzerindeki orantısız etkisine dayanarak davalarını sürdürüyorlar. Dikkate değer vakalara bakıldığında bir projenin Paris Anlaşması’nın hedefleriyle veya bir ülkenin net sıfır taahhütleriyle tutarsızlığına dayalı olarak hükümet kararlarına itiraz edildi. Son yıllarda iklim değişikliği konusunda artan farkındalık, şirketlere karşı harekete geçmeyi de teşvik etti.

Rapor, gelecekte iklim göçüyle ilgili davaların, yerli halkların, yerel toplulukların ve iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilenen diğer grupların açtığı davaların ve aşırı hava olayları sonrasında sorumluluğu ele alan davaların sayısında bir artış öngörüyor.

ÖNEMLİ İKLİM DAVALAR VE SONUÇLARI

  • BM İnsan Hakları Komitesi ilk kez bir ülkenin iklim politikası ve iklim eylemsizliği yoluyla uluslararası insan hakları yasasını ihlal ettiği sonucuna vararak, Avustralya hükümetinin Torres Strait Adalılarına karşı insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti.
  • Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin Paris Anlaşması’nın “uluslararası üstü” statüye sahip bir insan hakları anlaşması olduğuna karar verdi.
  • Bir Hollanda mahkemesi, bir petrol ve gaz şirketinin Paris Anlaşması’na uymasını ve karbondioksit emisyonlarını 2019 seviyelerine göre yüzde 45 oranında 2030 yılına kadar azaltmasını emretti.
  • Almanya mahkemesi, Federal İklimi Koruma Yasası’nın bazı kısımlarını yaşam ve sağlık haklarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etti.
  • Paris’teki bir mahkeme, Fransa’nın iklim eylemsizliğinin ve karbon bütçesi hedeflerine ulaşamamasının iklimle ilgili ekolojik zararlara neden olduğuna hükmetti.
  • Bir Birleşik Krallık mahkemesi, hükümetin net sıfır stratejisini onaylarken 2008 İklim Değişikliği Yasası kapsamındaki yasal görevlerini yerine getirmediğini tespit etti.