SEDDK’dan açıklama: Yeniledik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kurum misyonunu ve vizyonunu yeniledi. SEDDK, resmi internet sitesi üzerinden, “Kurum misyonumuz ve vizyonumuz yenilendi” başlığı ile duyurdu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kurum misyonunu ve vizyonunu yeniledi. SEDDK, resmi internet sitesi üzerinden, “Kurum misyonumuz ve vizyonumuz yenilendi” başlığı ile duyurdu.

Duyuruda, Kurumun Misyonu, “Sigortalılar ve katılımcılar ile sektörde yer alan diğer kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini korumak, kişi ve kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak piyasa düzenini tesis etmek, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarımızla iş birliği halinde finansal piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmak, bu misyonun temini için etkin bir düzenleme ve denetim sistemi kurmaktır” olarak açıklandı.

Kurumun Vizyonu da, “Ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve ‘İstanbul Finans Merkezi’ hedefi kapsamında, sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını odağına alarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzün; daha etkin, verimli, uluslararası normlara uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, katılım sigortacılığı ile birlikte kapsayıcılığını yaygınlaştıran ve referans alınan bir bağımsız düzenleme ve denetleme otoritesi olmak” şeklinde değiştirildi.