İklim değişikliğinin etkisi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Raporda, Türkiye’de, bölge bölge tarımda iklim değişikliğinin etkileri analiz edilirken mevcut durum ve çözüm önerileri de sıralandı. Rapora göre, iklim krizi en çok su kaynaklarını olumsuz etkilerken; iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri ise kuraklık.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Raporda iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri detaylı analiz edildi. Rapora göre, iklim krizi en çok su kaynaklarını olumsuz etkilerken; iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri ise kuraklık.

Raporda, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri satır başları ile şöyle sıralandı:

Sıcaklık Artışı: Sıcaklık, yağış ve atmosferik CO2 konsantrasyonundaki değişikliklerin birleşik etkileri ürün verimini etkilemektedir ve bu etki bölgelere göre farklılık göstermektedir. Akdeniz Havzası’nın büyük bölümünde ürün veriminde azalma ve hayvancılık için artan bir risk. İklim projeksiyonları, Avrupa’nın çoğunun küresel ortalamadan daha yüksek düzeyde ısınma yaşayacağını göstermektedir.

Kuraklık: Kuraklık ürünü hem miktar hem de kalite açısından olumsuz etkilemektedir. Kuraklık sonucunda, bitki su ihtiyacı karşılanamamakta, yabancı ot ve haşere artışı ile birlikte ürün veriminde ve kalitesinde azalmalar yaşanmaktadır.

Toprak Verimliliği ve Erozyon: Erozyon tehlikesi artmakta ve toprak verimliliği azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin toprak verimliliği son 10 yılda yüzde 23 azalmıştır.

KURAKLIK OLAYINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bitki Besin Maddeleri Noksanlığı: Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki organik yapı zayıflamakta ve dolayısıyla bitki besin elementlerinde azalmalar görülmektedir. Besin maddelerindeki azalma ise daha fazla kimyasal gübre kullanımı ile telafi edilmeye çalışılmakta olup bu durum nitrat kirliliğine ve atmosfere, bir sera gazı olan N2 O emisyonu salımına sebep olmaktadır.

Su Kaynaklarında Azalma: İklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri su kaynakları ve su döngüsü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerdir. Yüksek hava sıcaklıkları su miktarını ve kalitesini etkiliyor. Deniz seviyesi yüksekliğinin, nehir ağzı ve kıyı yeraltı sularının tuzlanmasına yol açması, bu nedenle kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı suya erişiminin azalması söz konusudur.

Aşırı Yağış: Birkaç ay içerisinde düşmesi gereken yağış birkaç saat içerisinde yağarak ciddi zararlara neden olmaktadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Batı ve Güney bölgelerindeki yağışlarda belirgin bir düşüş beklenirken, ılımlı bir orta enlem ikliminin hüküm sürdüğü Karadeniz Bölgesi’nde yağışların artması beklenmektedir. Artan sıcaklık ve azalan yağış nedeniyle, kuraklık olaylarının şiddet, sıklık ve süresinde artış beklenmektedir.

Doğal Bitki Örtüsü Değişimi: Artan iklim değişikliği doğal bitki örtüsünde de değişiklilere neden olmaktadır. Bu durumun ülkemizde de, özellikle bozkır alanlarının genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Hastalık ve Zararlılar: İklim değişikliği ile birlikte sıcaklık artışları veya yağış rejimindeki değişiklikler ile bitki hastalık ve zararlıları için uygun ortamlar oluşabilmektedir. Ani olarak gelişebilen bu hastalık ve zararlı istilası nedeniyle ürün miktarı ve kalitesi düşmektedir.

TARSİM İKLİME KARŞI ÖNEMLİ TEDBİR

Bölgelere göre tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda mevcut durum ve çözüm önerilerinin sunulduğu İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu’nda tarım sigortalarına da değiniliyor. Raporda, bu konuda, “Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı sigortalanması ile sektörün sahada kalmasının sağlaması açısından TARSİM iklim değişikliğine uyumda önemli tedbirlerinden biridir. 2021 yılında köy bazlı kuraklık kuru tarım alanlarında uygulanmakta olup daha da yaygınlaştırmak için farkındalığının artırılması çalışmaları yapılacaktır” deniliyor.