İlk yarıda sigorta pazarı yüzde 17,1 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2021’nin, ocak-haziran dönemi sigorta verilerini açıkladı. Sektör bu yılın ilk yarısında 47.1 milyar prim üretimi ile yüzde 17,1 büyüdü. Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sektör 0,4 küçüldü.

Sigorta pazarı bu yılın ilk yarısında toplam 47.1 milyar liralık prim üreterek geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,1 büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2021’nin, ocak-haziran dönemi sigorta verilerini açıkladı. Buna göre 2021’nin 6 aylık döneminde hayat dışı sigortalarda 39.4 milyar lira prim üretildi ve hayat dışı sigortalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 büyüdü. Hayat sigortalarında ise yılın ilk yarısında şirketler, 7.6 milyar lira prim üretti ve hayat pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü.

Büyümede Enflasyon Etkisi

Sigorta pazarı nominal anlamda büyüse de enflasyonla mukayese edildiğinde sektör, reel olarak küçüldü. Enflasyonla mukayese edildiğinde ocak-haziran döneminde sigorta pazarı reel olarak yüzde 0,4 küçüldü. 6 aylık dönemde hayat dışı sigortalar reel olarak yüzde 1,9 büyürken, hayat sigortaları ise yüzde 10,7 küçüldü. Hayat sigortalarındaki küçülme, yılın ilk yarısında banka kredilerindeki düşüşten kaynaklandı. Daha açık bir anlamda kredi faizlerindeki artış, kredi kullanımını olumsuz etkilerken, bu durum da hayat sigorta pazarını küçülttü.

Sağlık Sigortalarında Rekor Büyüme

Hayat sigortaları ve trafik sigortası dışında hemen hemen tüm sigorta branşları 2021’in ilk yarısında hem nominal hem de reel anlamda büyüdü.

Sektörün lokomotif branşlarından sağlık sigortalarında sigorta şirketleri yılın ilk 6 ayında 6.4 milyar lira prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,46 üretim artışı gerçekleştirdiler. Sağlık sigortalarında reel büyüme ise yüzde 1,64 oldu.

5.9 Milyar Lira Kasko Üretimi

Kasko sigortalarında da prim üretimi arttı. Bu yılın 6 aylık döneminde 5.9 milyar liralık kasko primi üretilerek, geçen seneye göre bu branşta büyüme yüzde 28,84 oldu, reel büyüme ise yüzde 9,63 oldu.

Trafik Sigortası Yüzde 9,16 Küçüldü

Trafik sigortalarında şirketler yılın ilk yarısında toplam 10.1 milyar lira prim ürettiler. Trafik sigortası geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 6,76 büyüse de enflasyonla mukayese edildiğinde trafik sigortaları yüzde 9,16 küçüldü.

Yangın ve doğal afet sigortalarında ise sigorta şirketleri bu yılın ocak-haziran döneminde 6.1 milyar liralık prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre bu baranşta büyüme yüzde 25,21 oldu. Yangın sigortaları yılın ilk yarısında reel olarak da yüzde 6,54 büyüdü.

Sigorta Sektörünün 2021 Ocak-Haziran Dönemi Prim Üretimi (TL) ve Büyüme (%)
2021-06 2020-06
Branş Toplam Üretim Toplam Üretim Değişim Reel Değişim
Kaza 1.070.271.871 1.090.985.092 -1,9 -16,53
Hastalık-Sağlık 6.424.394.417 5.377.882.205 19,46 1,64
Kasko 5.963.686.657 4.628.575.956 28,84 9,63
Raylı Araçlar 30.962 15.272 102,74 72,5
Hava Araçları 131.008.793 74.827.929 75,08 48,97
Su Araçları 468.361.156 306.287.989 52,92 30,11
Nakliyat 813.239.482 583.912.593 39,27 18,5
Yangın Doğal Afetler 6.169.684.144 4.927.309.882 25,21 6,54
Genel Zararlar 5.835.861.596 4.702.963.982 24,09 5,58
Kara Araçları Sorumluluk 10.106.416.961 9.466.147.254 6,76 -9,16
Trafik-Yeşil Kart Dahil 9.582.773.913 9.097.098.359 5,34 -10,37
Hava Araçları Sorumluluk 92.671.523 53.679.803 72,64 46,89
Su Araçları Sorumluluk 43.534.055 34.347.501 26,75 7,84
Genel Sorumluluk 1.460.952.373 1.030.833.788 41,73 20,59
Kredi 275.364.402 244.039.910 12,84 -3,99
Kefalet 75.092.206 31.785.246 136,25 101,01
Finansal Kayıplar 359.919.434 232.822.417 54,59 31,53
Hukuksal Koruma 125.921.546 111.256.092 13,18 -3,7
Destek 303.740 1.928 15651,07 13301,74
Hayatdışı Toplam 39.416.715.321 32.897.674.840 19,8 1,9
Hayat Toplam 7.685.589.953 7.321.446.097 5 -10,7
Genel Toplam 47.102.305.274 40.219.120.937 17,1 -0,4