İşte, yeni sigorta sözleşmeleri yönetmeliğinin şifreleri!

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, 16 Haziran’da, Resmi Gazetede yayımlandı. İşin aslı, yönetmelikteki bazı bölümler ve bazı maddeler çok da net anlaşılmıyor. Biraz karışık, biraz yoruma açık, biraz da muallak. Eminiz sigortacılar hukukçularla birlikte bu maddeleri, ‘burada ne kastediliyor?’ diye inceleyecek ve açıklık getirecektir. Sigorta Gazetesi olarak, yönetmeliğin özellikle tüketiciyi ilgilendiren bölümlerinin şifrelerini çözdük, satır başları ile paylaşalım.

Sigorta Gazetesi/Analiz

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, 16 Haziran’da Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin, uygulamaya gireceği tarih ise 1 Eylül ve bu tarihe kadar tüm kesimler yönetmelikteki düzenlemelere kendilerini adapte edecekler.

Yönetmelikteki düzenlemeler 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan biri; sigortacılık faaliyeti ve tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ki, bu bölümde sigortacılık faaliyetlerine nelerin gireceği ve sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyecek sözleşme ve faaliyetlerin neler olduğunun sınırları çiziliyor. Bir diğeri ise, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri. Burada da mal ve hizmetlerle birlikte sunulan sigortaların sınırları çiziliyor. Üçüncüsü ise, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri, bir başka ifadeyle internet veya telefonla yapılan sigortaların nasıl ve ne şekilde tüketiciye sunulacağı belirleniyor.

Mal ve Hizmet Satan Tüm Kesimleri İlgilendiriyor

Şu bir gerçek ki, yeni yönetmelik, sadece sigorta ve emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını ilgilendirmiyor. Teknoloji marketlerinden başta konut ve araç olmak üzere her türlü mal satışına ve kiralanmasına aracılık eden kurumlara, hizmet satan kuruluşlara, telekom şirketlerine, gayrimenkul şirketlerine kadar tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor. Çünkü yeni yönetmelik, mal ve hizmet satışı ile birlikte verilen ve verilecek tüm sigortalara sınırlama getiriyor.

Peki, yeni yönetmelik kimleri, nasıl etkileyecek ve gerek uzaktan satışlarda gerekse mal ve hizmet ile birlikte verilen sigortalarda neler değişecek?

Sigorta Gazetesi olarak, yönetmeliğin özellikle tüketiciyi ilgilendiren bölümlerinin şifrelerini çözdük; satır başları ile paylaşalım.

Sigorta şirketlerinin hangi alanlarda iştigal edeceği ve hangi sözleşmelerin ve faaliyetlerin sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyeceği konularına pek değinmeyeceğiz, çünkü bu konular zaten sigortacılık kanunda detaylı yer alıyor.

Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmelerinin Şartları

 • Herhangi bir kurum, herhangi bir mal veya hizmet satarken beraberinde sigorta poliçesi verebilecek. Örneğin, konut satan bir şirket, konut alan müşterilerine sağlık sigortası verebilecek. Ancak şirket, yani sigorta ettiren (sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişi) verdiği poliçeyi kendi sigortası gibi gösteremeyecek.
 • Tüketiciye, hangi sigorta şirketinin poliçesi olduğunu, herhangi bir olay gerçekleştiğinde tazminatın o sigorta şirketi tarafından ödeneceğini bildirmek zorunda.
 • Bu şekilde yapılan sigorta poliçelerinden kurum ücret veya komisyon alamayacak. Yani, konut satan bir şirket, konut alan müşterilerine sigorta şirketi ile anlaşarak sağlık sigortası verebilecek ama verdiği poliçe karşılığında komisyon ya da para alamayacak.
 • Aynı şekilde sigorta ettiren, anlaştığı sigorta şirketi veya emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla böyle bir poliçe düzenleyemez.
 • Herhangi bir kurum herhangi bir mal veya hizmet satarken tüketiciye sigorta poliçesi hediye edebilecek. Ancak sigortanın bedelini tüketiciden tahsil edemeyecek.

İnternet ve Telefonla Satılacak Sigorta Poliçelerinin Şartları

 • İnternet veya telefon ile sigorta poliçesi satılabilecek. Buna mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi deniyor. Daha açık bir anlatımla, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi; sigorta ürünlerinin uzaktan pazarlanmasına yönelik kurulmuş bir sistem çerçevesinde sigorta şirketi, sigorta teminatı veren emeklilik şirketi veya sigorta aracısı ile kişilerin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim aracı kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi ifade ediyor. Bugün yapıldığı gibi bu yolla sigorta satışı yapılmaya devam edecek.
 • Sigorta şirketleri, emeklilik şirketi ve sigorta acenteleri kendi elektronik ortamlarında sigorta satışı yapabilecek. Yani, sigorta ve emeklilik şirketleri, acenteler kendi internet siteleri üzerinden poliçe satabilecek.
 • Ancak sigorta ve emeklilik şirketleri ile acenteler mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan internet siteleri üzerinden sigorta satışı yapamayacak. Örneğin, sigorta şirketi, konut ya da araç kiralaması ve satışı yapan bir internet sitesi üzerinden anlaşarak veya da anlaşmadan konut veya oto sigortası satışı yapamayacak. Ancak sigorta veya emeklilik şirketi ya da sigorta acentesi bu gibi internet sitelerine reklam verebilecek. Daha açık bir anlatımla sigortacılar internet sitelerine kendi ürünlerinin reklamını verebilecek ama o siteler üzerinden satış yapamayacak.
 • Sigorta yaptıracak kişi, internet ya da telefon gibi uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak sigorta satın alabilecek.

Mal ve Hizmet Satışı İle Bağlantılı Olarak Sunulan Sigortalar

 • Bir mal ve hizmet ile paralel sigorta yapılabilecek. Örneğin, teknoloji marketleri, cep telefonu veya bilgisayar satarken belirli kriterler içinde ürüne bağlı sigorta da sunabilecekler.
 • Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası sunulabilecek.
 • Ancak bu sigorta, satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olması ve cihazlarla birlikte ya da satıştan sonra aynı cihazla bağlantılı olarak sunulması gerekiyor. Örneğin, tekno market, cep telefonu satarken, kırılması, çalınmasına karşı sigorta poliçesini de tüketiciye sunabilecek.
 • Sunarken de sigortanın yıllık primi en fazla 3.000 lira olacak ve enflasyon oranında fiyat artırılabilecek. Bu rakamların üzerinde poliçe sunulamayacak.
 • Sigortanın süresi de en fazla 2 yıl olacak.
 • Tekno market, ürünle bağlı olmayan hiçbir sigortayı satamayacak.
 • Benzer bir uygulama seyahat biletlerine yönelik de yapılacak. Örneğin, havayolu şirketi, bilet satarken, bilete bağlı olarak seyahat risklerini kapsayan sigorta poliçesi satabilecek. Bu sigortayı da havayolu şirketi kendi internet sayfası ya da mobil uygulamalar üzerinden yapabilecek.
 • Bu yönde yapılacak sigortalarda ise sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da emeklilik şirketi tarafından verildiği ve sigorta ile ilgili tüm detaylar açıkça tüketiciye bildirilecek.
 • Bu sigortayı sunan hizmet ve mal satan şirketler sigorta poliçesini kendi ürünleri gibi gösteremeyecek.
 • Sigorta primi, sigorta şirketine aktarılmak üzere satılan mal ile birlikte tahsil edilebilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin