İzmir depremi sonrası ilk deprem araştırması

İzmir depremi sonrası NG Araştırma Şirketi, geçmişte deprem yaşamış illerde deprem araştırması yaptı ve sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, kişilere deprem sigortası da soruldu. İşte, deprem ile ilgili kamuoyu araştırmasının sonuçları.

NG Araştırma şirketi, deprem ile ilgili kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma, 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, deprem bölgelerinden, 15 yaş üzeri 2 bin 54 kişinin katılımı ile online olarak yapıldı. NG Araştırma’dan deprem araştırması hakkında yapılan açıklamada, araştırmanın yapıldığı iller ve katılımcı oranları paylaşıldı. İller ve araştırmaya katılanların oranları şöyle: İstanbul’da yüzde 45, İzmir’de yüzde 25, Kocaeli-Sakarya-Yalova’da yüzde 16, Düzce-Bolu’da yüzde 2, Van ve çevresinde (Hakkari-Ağrı-Bitlis) yüzde 5, Elazığ-Malatya’da yüzde 7.

NG Araştırma’nın deprem araştırmasının sonuç raporu şöyle:

Deprem Bilgimiz Nasıl?

Özellikle risk altında olan bölgeler için uzmanlar alınması gereken tedbirler ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bizi sık sık uyarıyor. Araştırmada yüzde 13 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken yüzde 37’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söylüyor. Yüzde 44 medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, yüzde 6’lık oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söylüyor.

Yakınlarında Toplanma Alanı Var Mı?

Araştırmada insanlara evlerinin yakınında deprem sonrasında toplanma alanı olup olmadığı soruldu. Her 10 kişiden 5’i toplanma alanının olduğunu söylerken, 3’ü olmadığını belirtiyor. Kalan 2’si ise toplanma alanı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değil.

Deprem Sigortası Var Mı?

Katılımcıların yarısı deprem sigortalarının olduğunu belirtirken kalan yarısı ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını belirtiyor. Deprem sigortası yaptırdığını söyleyen katılımcıların hangi amaçla sigortayı yaptırdığı da analiz edildi. Her 10 kişiden 4’ü deprem sigortasını devlet desteğinden faydalanmak için yaptırdığını söylerken, 3’ü elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu olarak yaptırdığını belirtiyor. 2’si tapu işlemleri için zorunlu yaptırdığını söylerken kalan kişiler ev kredisi almak için yaptırdığını ifade ediyor.

Evlerimize Dayanıklılık Testi Yapıldı Mı?

Katılımcılara yaşadıkları evin kendilerine ait olup olmadığı sorulduğunda her 10 kişiden 7’si kendi evleri olduğunu belirtirken kalan 3’ü kendi evlerinde yaşamadıklarını ifade ediyor. Yapılan araştırmada insanlara yaşadıkları binada depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığı da soruldu. Yüzde 18 testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, yüzde 2 yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. Yüzde 42’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken yüzde 38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem Sonrası Açık Hava Alanları 1. Tercih!

İnsanlara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerler sorulduğunda; yüzde 91 oran ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söylüyor. Yüzde 9 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor.

Yaşadığın Yer Deprem Bölgesi Mi?

Araştırma yapılan illerden İzmir, Kocaeli ve Düzce 1.derece deprem bölgesi iken Van ve Elazığ 2.derece deprem bölgesi olarak tespit edildi. İstanbul’un Marmara Denizi kıyıları 1. derece deprem bölgesi; mega kentin Karadeniz’e yakın olan bölgeleri ise daha güvenli. İstanbul’un pek çok bölgesinde en yakın “deprem tekrarlama periyodu” 43 yıl. Katılımcılara yaşadıkları bölgenin kaçıncı deprem bölgesi olduğunu soruldu. Yüzde 42’lik oran yaşadıkları yerin ne kadar riskli olduğunu bilmediğini belirtti. Yüzde 38’lik kesim 1.derece deprem bölgesinde yaşadığını belirtti.

Depreme Hazırlık İçin Neler Yapıyoruz?

Araştırmada insanların depreme hazırlıklı olmak için uyguladığı yöntemler analiz edildiğinde sonuçlar şöyle oldu:

 • Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi
  bilgilendirdim : %51
 • Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım : %47
 • Deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim : %34
 • Deprem sigortası yaptırdım / yapılmasını sağladım : %25
 • Ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim : %25
 • Deprem çantamı hazırladım : %23
 • Binamda dayanıklılık testi yaptırdım / yapılmasını sağladım : %9

Herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtenlerin oranı ise %21.

Sarsıntı Geçince Neler Yapıyoruz?

Daha önce deprem yaşayan katılımcılara o anda panik olup olmadığı soruldu. Her 10 kişiden 7’si farklı derecelerde panik olduğunu belirtirken kalan 3’ü soğukkanlı davranıp panik olmadığını ifade ediyor. Depremi yaşayanlar için sarsıntı geçtikten sonra uyguladıkları önlemler de analiz edildi. Sonuçlar şöyle:

 • Bina çevrelerinden ve yollardan uzak durdum : %50
 • Asansör kullanmadım : %43
 • Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durdum : %37
 • Gerekli eşya ve malzemeleri alarak toplanma bölgesine gittim : %36
 • Telefonları acil durum ve yangınları bildirmek dışında
  kullanmadım : %32
 • Elektrik, gaz ve su vanalarını kapattım : %31
 • Soba ve ısıtıcıları söndürdüm : %19

Sarsıntı yaşadıktan sonra bu önlemlerden hiçbirini uygulamayanların oranı ise %10 oldu.

İzmir Depremi

Katılımcılara İzmir’de yaşanan depremde can kayıplarının ve yaralanmaların nedeni sorulduğunda; yüzde 93 oranında kişi bu duruma depreme uygun yapılmayan binaların sebep olduğunu belirtti. Yüzde 4’lük kesim bu durumun deprem anında ne yapılması gerektiğinin tam bilinmemesinden kaynaklandığını savunuyor.