Kamu, özel sektör işbirliği ile “Staj Seferberliği” başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, ‘Staj Seferberliği’ başlattı. Seferberliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından duyurdu. Albayrak, “Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre” açıklamasını yaptı.

Peki, Staj Seferberliği nedir ve kimler, nasıl bu imkandan yararlanabilecek?

Bu konuda detaylı bilgi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’ndan duyuruldu. Duyuruda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklarımız, bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin işbirliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Staj Seferberliği’ programı www.yetenekkapisi.org adresinden duyurulmuştur” denildi.

Duyuruda Staj Seferberliği hakkında şu bilgiler verildi:

Öğrencilerimizin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmaları bir gerekliliktir. Ancak bu yıl, pandemi nedeni ile öğrencilerimizin staj imkânı bulmakta zorlandığı görülmektedir.

Bu kapsamda, “Staj mezuniyetine engel olmasın” düşüncesiyle yola çıktığımız proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkânı tanınacaktır.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Proje kapsamında;

  • Kısa vadede, Covid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta ve staj yapmakta güçlük çeken öğrencilere destek sağlanması,

Uzun vadede ise;

  • Staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılması,
  • Kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi,
  • Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi,
  • Üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkânının sağlanması,
  • Kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması,
  • Kamu kurumlarının üniversiteli gençler arasında bilinirliliğinin artırılması,
  • Özel sektörün, adayların liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performansını izleyebilecekleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulmuş “stajyer havuzu”na erişiminin sağlanması, böylece ülkemizin her köşesindeki yeteneklere ulaşmasının kolaylaştırılması,
  • Ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

Adayların Değerleme Süreci

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecektir. Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacaktır.

Stajyerlerin Kurumlara Yerleştirilmesi

Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum, kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecektir. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebileceklerdir.

Detaylar Yetenek Kapısı’nda

Staj Seferberliği ilanı “Yetenek Kapısı” platformu www.yetenekkapisi.org üzerinden duyurulmuştur. Başvurular 20 Temmuz – 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.