Kamudaki sözleşmeli personele kadro tamam

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 548 bin personele kadro yolu gözüktü. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre kamuda çalışan 548 bin sözleşmeli personele kadro yolu açılıyor.

Yazan: Oben ÜNÜVAR

Kamuda çalışan sözleşmelilerin memur kadrolarına atanabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi ile kamuda çalışan 548 bin sözleşmeli personele kadro yolu açılıyor. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Peki, yeni düzenlemeden kimler, nasıl yararlanacak?

  • Diyanet İşleri Başkanlığında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin olarak görev yapmakta olanlar, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibarin 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.
  • Proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapan personel, bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanabilecek, memur kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapabilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

  • Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.
  • Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanabilecek.

SANATÇILARI DA KAPSIYOR

  • Mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacaklar.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne üstü ve gerisindeki personel sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek.
  • Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması öngörülüyor.

HEMŞİRELERE KADRO VERİLECEK

  • Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanlar kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.
  • 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.
  • Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.