Katılım sigortacıları şaşırttı

Katılım sigortacılığının 2020 verileri açıklandı. Katılım sigorta şirketleri sektör ortalamasının üzerinde büyüdü. Katılım hayat şirketleri ise geçen sene rekor büyümeye imza attı. Trafik sigortalarında ise sektörde küçülme yaşanırken, katılım sigorta şirketleri sektörün aksine trafikte büyüdü. Katılım sigortacılığının, toplam sigorta pazarı içindeki payı yüzde 5,1’e yükseldi.

Sigorta Gazetesi-ANALİZ 
2020’de katılım sigortacılığında rekor büyüme yaşanırken, katılım sigortacılığının toplam sigorta pazarındaki payı da yükseldi. Katılım sigorta şirketleri geçen yıl toplam 4.2 milyar lira prim üreterek, önceki seneye göre prim üretiminde yüzde 24,2 büyüdü. Enflasyonla mukayese edildiğinde büyüme yüzde 8,3 oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığının 2020 verilerini açıkladı. Buna göre, katılım sigortacıları, geçen yıl hayat dışı sigortalarda 3.9 milyar lira prim üreterek, önceki seneye göre yüzde 22 büyüdüler. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise hayat dışı branşlarda büyüme yüzde 6,4 oldu. Katılım hayat şirketleri ise 2020’de rekor büyümeye imza attı. 2020’de 326.1 milyon TL prim üreten katılım hayat şirketleri, önceki seneye göre yüzde 58,3 büyüdüler. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise katılım hayat sigortasında reel büyüme yüzde 38,1 oldu.

Reelde Sektörün İki Katı Büyüme

Öte yandan, 2020’de toplamda sigorta şirketleri ise 82.5 milyar liralık prim üreterek, bir önceki seneye göre üretimde yüzde 19.3 artış yaşadılar. Reel büyüme ise yüzde 4,1 oldu. Geçen sene hayat dışı sigortalarda 68.1 milyar liralık prim üretildi, yüzde 17,7 büyüme sergilendi, reel büyüme ise yüzde 2,7 oldu. Hayat sigortalarında da 14.4 milyar liralık prim üretilerek, önceki seneye göre yüzde 27 büyüme gerçekleşti, reel büyüme de yüzde 10,9 oldu.

Buna göre geçen yıl sigorta pazarı yüzde 19,3 büyürken, katılım sigortacıları yüzde 24,2 büyüdü. Reel büyüme sektörün genelinde yüzde 4,1 olurken, katılım sigortacılığında yüzde 8,3 oldu. Katılım sigortacıları reel olarak geçen yıl toplam sigorta pazarının iki katı kadar büyümüş oldu. Aynı durum hayat sigortalarında da yaşandı. Geçen yıl katılım hayat şirketleri, genel hayat sigortalarının iki katı büyüme gerçekleştirdi.

2020’de katılım sigortacılığının, toplam sigorta pazarı içindeki payı yüzde 5,1’e yükseldi. 2019’da ise katılım sigortaları, toplam sigorta pazarı içinden yüzde 4,9 pay almıştı. Bu da 2020’de katılım sigortacılığının payının az da olsa arttığını gösteriyor.

En Yüksek Büyüme Sağlık Sigortalarında

Geçen yıl katılım sigortacılığında en çok büyüyen branş ise sağlık sigortaları oldu. Katılım sigorta şirketleri toplamda 99.8 milyon liralık prim üreterek, önceki seneye göre yüzde 157,67 büyüme gerçekleştirdiler. Reel büyüme ise yüzde 124,85 oldu. İkinci branş ise nakliyat sigortaları oldu. Katılım sigorta şirketleri 2020’de nakliyat branşında 37.7 milyon liralık üretim gerçekleştirerek, önceki seneye göre yüzde 141,81 büyüdüler, reel büyüme ise yüzde 111 oldu.

Trafikte Sektör Küçüldü Katılımcılar Büyüdü

Katılım sigortacılığında branşlar incelendiğinde ilginç bir gelişme de trafik sigortalarında yaşandı. Sektör genelinde trafik sigortasında 2020’de, önceki seneye göre nominal büyüme yüzde 9,49 olurken, enflasyon ile mukayese edildiğinde trafik sigortaları yüzde 4,46 küçüldü. Ancak katılım sigortacılığında durum farklı oldu ve 2020’de katılım şirketleri ürettikleri primle nominal olarak yüzde 30,54 büyürken, reel olarak yüzde 13,91 büyüdüler.

2020 Katılım Sigortacılığı ve Sektör Üretim, Büyüme (%) Verileri
Branşlar
Katılım Üretim TL
Sektör Üretim TL
Katılım Büyüme
Katılım Reel Büyüme
Sektör Büyümesi
Sektör Reel Büyüme
Kaza
179.951.081
2.237.228.105
-39,54
-47,3
-5,71
-17,7
Sağlık
99.838.024
10.095.516.816
157,67
124,9
20,79
5,4
Kasko
374.943.753
10.737.412.046
-6,23
-18,2
14,15
-0,39
Raylı Araçlar
0
15.272
-6,23
0
15
0,35
Hava Araçları
131.176
369.664.551
0
0
65,14
44,1
Su Araçları
6.341.272
621.688.667
0
2165
50,34
31,19
Nakliyat
37.794.600
1.204.301.235
2495,5
111
26,66
10,53
Yangın-Doğal Afetler
393.231.529
10.585.806.877
141,81
33,71
25,32
9,35
Genel Zararlar
775.438.591
7.962.761.912
53,23
11,89
35,5
18,23
Kara Araçları S.
2.027.229.750
20.487.190.549
28,22
13,91
9,49
-4,46
Trafik-Yeşil Kart Dahil
1.985.917.055
19.564.265.651
30,54
15,64
8,64
-5,2
Hava Araçları S.
2.239.589
298.548.469
32,52
0
13,13
-1,28
Su Araçları S.
0
57.810.503
0
0
29,46
12,96
Genel Sorumluluk
25.820.279
2.190.044.929
0
35,07
27,91
11,61
Kredi
444.197
399.061.225
54,79
350,8
31,15
14,44
Kefalet
1.279.423
123.951.705
416,6
-58,8
34,47
17,34
Finansal Kayıplar
3.066.835
547.980.509
-52,74
85,71
8,45
-5,37
Hukuksal Koruma
13.441.378
224.970.171
112,83
-73
13,36
-1,09
Destek
0
1.928
-69,01
0
-98,8
-98,9
Hayatdışı
3.941.191.476 
68.143.955.472 
0
6,4
17,7
2,7
Hayat
326.122.155 
14.431.890.533 
22
38,1
27
10,9
Toplam
4.267.313.631 
82.575.846.005 
58,3
8,30%
19,3
4,1