Kişi başına sigorta priminde 150 dolarlarda sıkıştık

Kişi başına sigorta priminde 150 dolarlarda sıkıştık kaldık. Diğer taraftan dolar arttıkça kişi başına düşen prim de o oranda azalıyor.

‘Sigortagazetesi’ olarak kişi başına düşen sigorta primlerini; yıllar itibariyle, TÜİK’in açıkladığı nüfus sayılarına ve Merkez Bankası’nın dolar kuru verilerine göre araştırdık. Görüne o ki, dolar bazında bir yıl 150 dolara çıkıyoruz, bir başka yıl ise 120 dolara düşüyoruz. TL bazında bakıldığında da durum çok farklı değil. Bir yıl 800 TL’ye çıkıyoruz, bir başka yıl 500 liralara iniyoruz.
Yıllar İtibariyle TL Bazında Kişi Başına Düşen Prim Üretimi (TL)
Yıl
Hayat Dışı Prim Üretimi
Hayat Prim Üretimi
Toplam Prim Üretimi
Kişi Başına Düşen Hayat Dışı Prim
Kişi Başına Düşen Hayat Primi
Kişi Başına Düşen Toplam Prim
2020
43.072.689.397
10.217.466.723
53.290.156.120
517,98
122,87
640.85
2019
57.882.453.461
11.359.715.131
69.242.168.593
696.07
136.60
832.68
2018
47.735.257.399
6.920.771.569
54.656.028.968
582.10
84.39
666.50
2017
39.710.606.624
6.844.082.921
46.554.689.545
491.40
84.69
576.09
2016
35.447.988.684
5.038.808.257
40.486.796.941
444.12
63.13
507.25

Not: 2019-2020 nüfusu TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı nüfusuna göre hesap yapılmıştır. Prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliğinden alınmıştır. 2020 yılı hesaplaması Ocak-Ağustos dönemi açıklanan rakamlar baz alınmıştır.

Hele ki, kişi başına düşen hayat sigorta priminde ise durum daha da kötü. Kişi başına düşen hayat sigortası priminde TL bazında ortalama 100 liraları aşamıyoruz; dolar bazında da 20 dolarların üzerine çıkamıyoruz. Bir yıl 22 dolara çıkıyoruz, bir başka yıl 15 dolarlara düşüyoruz.

Tabi dolardaki artış da kişi başına düşen primde etkili oluyor. Nitekim doların, TL karşılığının düşük olduğu yıllarda kişi başına düşen sigorta priminde 152 dolara kadar çıktık.

TL bazında ise kişi başına düşen prim son dört yılda yüzde 26’lık artış yaşanıyor. Hayat sigortalarında ise kişi başına düşen primde son dört yılda yüzde 94’lük artış görülüyor. Hayat dışı sigortalarda ise kişi başına primin sadece yüzde 16’lık artış yaşanıyor.

Yıllar İtibariyle Dolar Bazında Kişi Başına Düşen Prim Üretimi (Dolar)
Yıl Hayat Dışı Prim Üretimi Hayat Prim Üretimi Toplam Prim Üretimi Kişi Başına Düşen Hayat Dışı Prim Kişi Başına Düşen Hayat Primi Kişi Başına Düşen Toplam Prim
2020 5.860.229.850 1.390.131.527 7.250.361.377 70.47 16.71 87.19
2019 9.728.143.439 1.909.195.820 11.637.339.259 116.59 22.95 139.94
2018 9.023.678.147 1.308.274.399 10.331.952.546 110.03 15.95 125.99
2017 10.533.317.407 1.815.406.610 12.348.724.017 130.34 22.46 152.80
2016 10.070.451.331 1.431.479.618 11.501.930.949 126.17 17.93 144.10

Not: TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı nüfusa göre hesaplama yapılmıştır. Dolar kuru Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuruna göre hesaplanmıştır. Prim üretimleri Türkiye Sigorta Birliğinden alınmış, dolara çevrilmiştir. 2020 yılı hesaplaması Ağustos ayına göre yapılmıştır. 

Diğer Ülkelerde Durum Ne?

Diğer ülkeler bakıldığında ise İsviçre’de kişi başına düşen prim üretimi son verilere göre 6 bin dolarlar seviyesinde. İngiltere’de 4.300 dolar, Finlandiya’da 4.900 dolar, Danimarka’da 6.300 dolar, Avusturya’da 2.200 dolar, Almanya’da 2.900 dolar, Hong Kong’da 9 bin dolarlar, Japonya’da 3.600 dolar, Polonya ve Yunanistan’da 400 dolarlar seviyesinde. İran’da ise 149 dolar, Sırbistan’da 140 dolar, Ukrayna’da 53 dolarlar seviyesinde.