Koronavirüs poliçe sayısını nasıl etkiledi?

Noyan Doğan analiz etti… Sektörün 9 aylık poliçe sayıları açıklandı. Geçen senenin aynı dönemine göre poliçe sayısında yüzde 1,92 azalış var. Hayat dışı branşlarda bu oran daha da yüksek, yüzde 2,24. Sektör, 1,5 milyona yakın poliçe kaybı yaşamış. Peki, bu kayıp nereden kaynaklanıyor?

Türkiye Sigorta Birliği, 2020’nin Ocak-Eylül dönemi poliçe sayılarını açıkladı. Açıklamayı görünce, 16 Kasım’da, burada yazdığım ‘Kaskoda 5 yıldır değişmeyen tablo’ başlıklı analiz yazısı aklıma geldi. Ne demiştim, o yazıda; kasko sigortası özelinde prim üretiminde enflasyon kadar artış olduğuna ancak adetsel bir artıştan bahsetmenin pek de mümkün olmadığına değinmiştim. Özetle, üretim artıyor ama poliçe sayısı istenen seviyede artmıyor demiştim.

Açıklanan poliçe rakamlarına bakınca bu yıl için bu durumun sadece kaskoda değil, sektör genelinde de aynı olduğu görülüyor. Bu yılın 9 aylık döneminde hayat dışı sigortalarda poliçe sayısı 50 milyon 922 binin biraz üzerinde, hayat poliçe sayısı ise 4.2 milyonun biraz üzerinde olmuş. Toplam poliçe sayısı ise 55.1 milyon adet olarak gerçekleşmiş.

2019’un aynı döneminde ise hayat dışı sigortalarda poliçe sayısı 52 milyondan biraz fazla, hayat sigortalarında da 4.1 milyon olmuş ve toplam poliçe sayısı da 56.2 milyon olarak gerçekleşmiş.

Hayat Dışında Yüzde 2,24’lük Azalış

Bu da şu anlama geliyor; bu yılın ocak-eylül döneminde poliçe sayısı geçen yılın aynı dönemine göre hayat dışı sigortalarda yüzde 2,24 azalmış. Hayat sigortalarında ise yüzde 1,97’lik bir artış olmuş. Ancak sektörün toplam poliçe üretimine bakıldığında ise hayat ve hayat dışı toplamı olarak poliçe sayısı geçen senenin 9 aylık dönemine göre yüzde 1,92 azalmış. Tabi bu azalmada hayat dışı branşlardaki düşüşün payı var; yoksa hayat sigortasında az da olsa bir artış yaşanıyor. Gerçi, bu yıl, kovid-19’dan dolayı bankaların çok ciddi kredi verdiklerini hesaba katacak olursak hayat poliçe sayısındaki yüzde 1,97’lik artış da oldukça düşük kalıyor.

Parasal Artış Var, Adetsel Artış Yok

Peki, aynı dönemde prim üretimi ne olmuş; yani bu yılın ocak-eylül dönemindeki prim üretimi? Hayat dışı branşlarda 48 milyar lira, hayat sigortalarında da 11.2 milyar lira olmak üzere toplam prim üretimi 59.2 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Buna göre de geçen senenin 9 aylık dönemine göre bu sene hayat dışı sigortalarda üretim artışı yüzde 17, hayat sigortalarında yüzde 52,4; sektör toplamında da yüzde 22,4 olmuş. Daha açık bir anlatımla prim üretimi ciddi oranda artarken, poliçe sayısı azalmış. Demek ki, kaskoda yaptığımız tespit, özellikle bu yıl için sektörün geneli için de geçerli; parasal artış var ama adetsel artış yok, aksine düşüş var.

1.4 Milyon Poliçe Kaybı Nereden Kaynaklandı?

Poliçe sayısındaki azalış nereden kaynaklanıyor diye de baktım… En fazla azalış sağlık, kaza ve genel sorumluluk sigortalarında olmuş. Genel sorumluluk sigortalarına bir kenara bırakıyorum. Asıl poliçe sayısındaki düşüşe etki eden sağlık sigortaları olmuş. Her ne kadar bu yılın 9 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde sağlık sigortalarında 75 bin adetlik bir azalış olsa da asıl düşüş seyahat sağlık sigortalarında yaşandı. Geçen senenin 9 aylık döneminde 2 milyon 324 binden fazla seyahat sağlık sigortası satılırken, bu senenin aynı döneminde 842 bin 920 adet poliçe satılmış ki, bu da 1 milyon 481 binden fazla poliçe anlamına geliyor.

Sektörün geneline baktığımızda da bu sene ile geçen sene arasında hayat dışı sigortalarda poliçe sayısında 1.1 milyondan biraz fazla düşüş görülüyor. Bu da gösteriyor ki, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları sektörü ciddi etkilemiş, seyahat sağlık sigortası satılamayınca sektörde de poliçe sayısı azalmış.

Neyse ki, sektörün lokomotif branşları olan kasko, yangın, trafik, devlet destekli tarım sigortalarında belirli oranlarda artış olmuş da toplam poliçe sayısında büyük bir düşüş yaşanmamış.

2019-2020 Ocak-Eylül Dönemi Mukayeseli Poliçe Sayıları

Branşlar 2019 2020 Artış %
Hastalık / Sağlık 4.544.017 2.969.387 -53,02
Kaza 8.788.803 6.831.731 -28,64
Kasko 4.136.623 4.542.260 9,8
Hava Araçları 482 430 -12,09
Su Araçları 20.526 21.660 5,52
Nakliyat 895.057 861.712 -3,87
Yangın ve Doğal Afetler 5.278.592 5.623.910 6,54
Zorunlu Deprem 6.894.627 6.995.697 1,46
Genel Zararlar 5.687.582 6.813.913 19,8
Mühendislik Sigortaları 3.084.122 3.480.915 12,86
Devlet Destekli Tarım 1.771.115 2.364.131 33,48
Kara Araçları Sorumluluk 14.606.827 14.941.003 2,28
KTK ZMSS 13.624.422 14.678.034 7,73
Hava Araçları Sor. 529 515 -2,71
Su Araçları Sor. 1.403 1.690 20,45
Genel Sorumluluk 865.390 390.908 -121,37
Kredi 16.614 17.963 8,11
Kefalet 39.824 14.271 179,05
Finansal Kayıplar 41.393 44.193 6,76
Hukuksal Koruma 247.196 851.385 244,41
Hayatdışı Toplam 52.065.486  50.922.630  -2,24
Hayat 4.175.300  4.257.740  1,97
Genel Toplam 56.240.786 55.180.370 -1,92