Koronavirüs sağlık çalışanı için meslek hastalığı sayıldı

Sağlık Bakanlığı bugün yayımladığı genelge ile kovid-19 tanısı görüp, tedavi gören sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Bu kapsamda sağlık çalışanları meslek hastalığı veya vazife malulü sayılacaklar. Sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederlerse meslek hastalığı ve vazife malulü haklarından yararlanabilecekler.

Genelgeyi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayımladı. Buna göre; koronavirüs tanısı konan ve tedavi gören sağlık çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), malul belgesi almaları ya da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanların yakınlarının SGK’ya başvurmaları halinde meslek hastalığı ya da vazife malulü hükümlerinden yararlanabilecekler. Vefat edenlerin yakınlarına aylık bağlanacak.

Buna göre de çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları nedeniyle vazife malulü haklarından yararlanacak. Eğer sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederse yakınlarına (illiyet bağının kurulması şartıyla) maaş bağlanacak.