Maliyetler yükseldi, sigorta bedelleri düşük kaldı

Yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle mevcut sigorta bedellerinin olması gerekenin altında kaldığını ifade eden Howden ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, “Yaşanan gelişmeler neticesinde sigortalılar ‘eksik sigorta’ durumu ile karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden sigorta bedellerinin güncel maliyetler veya diğer bir deyimle ‘yeniden yerine koyma değeri’ baz alınarak kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Son dönemlerde dünya çapında yaşanan pandemi, sıcak savaş, ekonomik soğuk savaş gibi gelişmelerle birlikte hem global ölçekte ve hem de ülkemizde kurlarda ve enflasyonda ciddi dalgalanmalar ve yükselişler yaşandı. Bu gelişmeler sonrasında birçok üründe maliyet fiyatları hızla yükseldi. Bunun yanında global ölçekteki enerji fiyatlarının artışı, hammadde, maden ile yarı mamul ürünlerindeki global ölçekli artışlar da enflasyon ve kurdan bağımsız ekstra maliyet artışlarına neden oldu. Sonuç olarak büyük işletmelerden son tüketiciye kadar, tüm kesimler yükselen fiyatlardan etkilendi.

Dolaysıyla başta TL bazlı poliçeler olmak üzere ve yabancı para kuru ile olsa dahi döviz bazlı poliçelerde mevcut sigorta bedelleri olması gereken oranların çok altında kaldı. Sigorta bedellerinin düşük kalmasıyla birlikte, oluşabilecek hasar durumunda sigortalının ‘eksik sigorta’ durumu ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Howden ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, yaşanan durum sebebiyle sigorta bedellerinin güncel maliyetler veya diğer bir deyimle ‘yeniden yerine koyma değeri’ baz alınarak güncellenmesi gerekliliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

SİGORTA BEDELLERİ GÜNCEL TUTULMALI

Devam eden sigorta poliçelerinde sigorta bedellerinin mevcut koşullar gereği eksik kalması durumunun sigortalı tarafında sıkıntı yaratabileceğine dikkat çeken Ercan Eryaşar, “Bu yüzden sigorta bedellerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Eğer sigorta bedellerinde olması gereken güncellemelere gidilmezse, oluşabilecek hasar anında yapılabilecek değerlendirmeler neticesinde ‘eksik sigorta’ uygulaması söz konusu olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına ileri ki dönemlerde de ortaya çıkabilecek maliyet artışlarının takip edilmesi ve sigorta bedellerinin güncel tutulmasını öneriyoruz” diye konuştu.

FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 100’Ü AŞTI

Yapı inşa maliyetlerindeki artışın yanı sıra diğer tüm emtia maliyetleri ve fiyatlarında sadece son bir yılda birkaç artış yaşandığının altını çizen Ercan Eryaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde döviz kurları ve enflasyonda ciddi yükselişler görüldü. Bu yükselişler tüm ürünlere fiyat artışı olarak yansıdı. İnşaat Maliyet Endeksi TÜİK verilerine göre Temmuz sonu itibariyle yüzde 114,74 artış gösterdi ve yükselişi devam ediyor. Temmuz 2018 – Temmuz 2022 dönemi artış oranı ise yüzde 239 gibi çok ciddi bir seviyeye ulaştı. Bu örnekten yola çıkarak, yenileme çalışmalarında esas alınan geçmiş dönem sigorta bedellerinin de bu bakımdan çok titizlikle incelenmesi gerektiği anlaşılıyor.”

VERİLEN BEYANLARA DİKKAT EDİLMELİ

Sigorta bedellerinin ortaya çıkmasında sigortalıların beyanlarının çok önemli olduğunu kaydeden Ercan Eryaşar, “Sigortalılar verdikleri beyanlarda primden tasarruf etme mantığıyla hareket edebiliyor. Buradaki düşünce yapısı, ‘En yüksek hasar miktarı ne kadar olabilir ki?’ şeklinde olabiliyor. Bu yaklaşım ile düzenlenen sigorta poliçeleri dolayısıyla da hasar gerçekleştiğinde zararın tazmini hususunda sorunlar ve mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bu durumda sigorta şirketlerine de büyük görev düşüyor. Sigorta şirketlerinin eksik ve aşkın sigorta kavramlarının yasal dayanaklarını sigortalıya mutlaka açıklaması gerekiyor. Buna rağmen gerçek değerinin dışında bir bedel için tercih ve talebinde ısrar eden sigortalılardan mutlaka yazılı onay alınması gerekiyor. Poliçedeki sigorta bedellerinin yaşanabilecek ekonomik değişimler sonrasında sigortalı talebiyle güncellenebileceği ve güncellenmesi gerektiği açıkça ve yazılı olarak sigortalıya bildirilmelidir” ifadelerini kullandı.