O süre bir ay uzadı

Borç yapılandırılmasında son başvuru süresi olan 31 Aralık 2021 tarihi, 1 Ocak 2021’e uzatıldı.

17 Kasım’da yayımlanan kanun ile devlete ait borçların yeniden yapılandırılmasına imkan tanındı. Buna göre devlete ait borçların, vergi borçlarının ve sosyal güvenlikte; 31 Ağustos 2020 tarihine kadar sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının önceden dondurulan hizmet sürelerinin yeniden hak edilmesi de dahil Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan tüm borçlar, gecikme zamları ve cezaların yapılandırılması sağlandı.

Borç yapılandırması için de son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2020 belirlendi. Borcu olanlar bu yılın sonuna kadar başvurmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecek.

Bugün, Resmi Gazetede, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile son başvuru tarihi bir ay uzatıldı. Yeni Karara göre, 31 Aralık 2020 tarihi, 31 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Böylece borçlarını yeniden yapılandıracak olanlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurabilecekler.