Orta Vadeli Program açıklandı. BES ve sigortada neler yapılacak?

2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı. Programda özellikle bireysel emeklilik sistemine de yer verildi. Programda, BES’te, 2021 yılı içerisinde yapılan düzenlemelerle birlikte sistemde katılımcı sayısı ve fon miktarının önümüzdeki süreçte daha da artması beklendiği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022-2024 Orta Vadeli Program Resmi Gazetede yayımlandı.

Programda, Bireysel Emeklilik Sistemine de (BES) yer verildi. Programda, uzun vadeli tasarrufların artırılması bakımından önemli olan bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde toplam fon büyüklüğünün; 27 Ağustos 2021 itibariyle 188,6 milyar TL olarak gerçekleştiğine değinilerek, söz konusu tarih itibariyle BES katılımcı sayısının yaklaşık 7 milyona, fon büyüklüğü ise 174,4 milyar TL’ye ulaştığı vurgulandı.

Katılımcı Sayısı, Fon Miktarının Artması Bekleniyor

Programda, şu bilgiler paylaşıldı: “Ayrıca gönüllülük esasına dayalı BES’in yanı sıra, 2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım sisteminde yaklaşık 6 milyon çalışan yer almakta olup toplam fon büyüklüğü 14,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

18 yaşından küçüklerin BES kapsamına alınması ve emeklilik yatırım fonlarının merkezi platformda alınıp satılabilmesi başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde yapılan düzenlemelerle birlikte sistemde katılımcı sayısı ve fon miktarının önümüzdeki süreçte daha da artması beklenmektedir.”

Sigortada Basel III ve Katılık Vurgusu

BES’in dışında 2022-2024 Orta Vadeli Program’da özellikle sigortacılık konusuna yer verilmese de “Finansal İstikrar” başlığı altında program kapsamında uygulanacak politikalar kapsamında sigortacılığı da ilgilendiren iki başlık yer aldı. Bu başlıklar şunlar:

Basel Komitesinin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı ‘Basel III Final’ düzenlemesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli mutabakatlar sağlanarak, banka ve bankı dışı mali sektörün uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine uygun hazırlık yapılabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir.

Katılım finans düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve banka dışı mali kuruluşların faaliyetlerine yönelik yasal altyapı geliştirilerek, bu sektördeki kuruluşların finansal sistemdeki paylarının artırılması için gerek çalışmalar yapılacaktır.