Sigortacıların operasyonel risk kayıpları iki kat arttı

Açıklanan yeni rapora göre sigorta şirketleri için toplam brüt operasyonel risk kayıpları kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de iki katına çıktı. Kovid-19 kayıpları, geçen yıl toplam brüt kayıpların yüzde 29’unu oluşturdu ve kovid-19 kaybının medyan boyutu 605 bin avro oldu.

Dünyanın en büyük operasyonel risk birliği olan ORX tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, sigorta şirketleri için toplam brüt operasyonel risk kayıpları kovid-19 pandemisi nedeniyle 2019’a göre 2020’de iki katına çıktı. ORX’e göre, 4 ana operasyonel risk metriği, 2020’de sigortacılar için zorlu ortamı yansıtıyor.

1- Olayların Toplam Brüt Kaybı: ORX’in raporuna göre toplam brüt kayıp 1 milyar avroydu ve bu 2019’daki toplam brüt kaybın neredeyse iki katı büyüklüğünde.

2- Toplam Olay Sayısı: 2020’de, 2015-2020 ortalaması olan 1.181 olaya yakın olan 1.240 kayıp olayı yaşandı. ORX’e göre 2015 ve 2020 yılları arasında olayların sıklığı arttı.

3- Olayların Ortalama Boyutu: Geçen yıl bir operasyonel risk kaybı olayının ortalama boyutu 824.862 avroydu. Bu, son altı yıldaki en büyük ortalama yıllık artış ve büyük ölçüde kovid-19 kayıplarına bağlanabilir.

4- Gelir Yüzdesi Olarak Operasyonel Risk Kaybı: ORX’in bildirdiğine göre, 2020’de kayıp yüzdesi çok yüksekti ve gelirin yüzde 3.66’sı operasyonel risk olaylarına bağlı olarak kaybedildi. Bu, 2015 ile 2020 arasındaki ortalama yüzde1,85’ten yüksek bir oran.

Kayıplarının Yarısından Fazlası Kurumsal Kalemler İş Kolunda Oldu

Kovid-19 kayıpları, geçen yıl toplam brüt kayıpların yüzde 29’unu oluşturdu ve kovid-19 kaybının medyan boyutu 605 bin avro oldu.

ORX’in açıkladığı rapora göre, pandemi farklı sigorta iş kollarını farklı şekillerde etkiledi. Sigortacılar tarafından bildirilen 2020 kovid-19 kayıplarının yarısından fazlası kurumsal kalemler iş kolundaydı. Bu, medyan kayıp büyüklüğü 419 bin avro € olan 145 olayı içeriyor. Kovid-19 kayıpları, 2020’deki kurumsal kalemler brüt kaybının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturdu.

Hayat Dışı Sigortalarda Kayıp Yüzde 7 Arttı

2020’de firma başına hayat sigortalarında kayıp yüzde 5, hayat dışı sigortalarda yüzde 7’lik bir farkla önceki 5 yılın ortalaması ile aynı doğrultudaydı. Ortalama varlık yönetimi kaybı ise ORX’e göre 2020’de yüzde 29 arttı.

2020’de fiziksel brüt kayıplar, 2015-2019 ortalaması olan 719 bin avroya kıyasla önemli bir artışla firma başına 11.2 milyon avro oldu. ORX’e göre, kovid-19 kayıpları bu olay türündeki brüt kaybın yüzde 99’unu oluşturdu.

Uzaktan çalışmaya geçişle ilgili endişelere rağmen 2020’de dahili dolandırıcılık kaybı azaldı.