Paket tur sigortasında değişiklik

Yeni yayımlanan yönetmelik ile seyahat acentalarının işleyişinde düzenleme yapıldı. Yönetmelik ile acentaların zorunlu sigorta ve sözleşmeler yapabilmesine de düzenlenme getirildi.

Editör: Serdar YİĞİTOL

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile seyahat acentalarında bulunması gereken nitelikler düzenlendi.

Yönetmelik ile seyahat acentalarının yaptırmak zorunda olduğu zorunlu sigortalılar ile ilgili de düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre seyahat acentalarının, zorunlu sigorta ve sözleşmeler yapabilmesine de düzenlenme getirildi. Eski yönetmelikte, ‘Zorunlu Sigorta’ başlığı 44. maddede; “Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlüdür” maddesi yer yar alıyordu.

Yine aynı 44. maddenin ikinci fıkrasında, “Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde müşteriye bir örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri, paket turu başkalarının yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermekle yükümlüdür” yer alıyordu.

Zorunlu Sigortalar, Sözleşmeler Oldu

Yeni düzenlemede ise 44. maddenin başlığı, ‘Zorunlu Sigorta ve Sözleşmeler’ olarak değiştirildi. Yeni yönetmelikte diğer fıkralar aynı kalırken, seyahat acentalarının zorunlu sigorta uygulamasına ek bir madde eklendi. Buna göre, seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlü olacak.  Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.

Acentaların Nitelikleri Düzenlendi

14 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni seyahat acentaları yönetmeliği ile seyahat acentalarında bulunması gereken nitelikler de düzenlendi. Buna göre, seyahat acentaları iş yerinde kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının, bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanı olması gerekiyor. Acentalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme belgesi düzenlenmiş iş yerine bağlı olmak üzere kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecek. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilecek.