Rakam açıklandı. 1,87 çalışan 1 emekliyi finanse ediyor

SGK, 2020 yılı sigortalı verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılında sigortalı sayısı 891 bin 722 kişi arttı. Geçen yıl aktif/pasif oranı ise 1,87 oldu, Yani geçen sene 1,87 çalışan bir emekliyi finanse etti. Ancak işçi, memur, Bağ-Kurlu çalışanlar ele alındığı aktif/pasif oranı 1,68 olarak gerçekleşti.

2020 yılında sigortalı sayısı arttı, aktif/pasif oranı 1,87 oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılı aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl 4/a, 4/b, 4/c olmak üzere toplam zorunlu sigortalı sayısı 21 milyon 64 bin 613 kişi oldu. 2019 yılında sigortalı sayısı 20.172.891 kişiydi. Bir yılda sigortalı sayısı yüzde 4,42, 891 bin 722 kişi arttı.

İşçi Sayısı Yüzde 6,2 Arttı

4/a’lı, yani işçi statüsünde çalışanların sayısı 2019 yılında 14.314.313 kişiyken, 2020 yılında bu sayı 889 bin 110 kişi artarak, 15.203.423 kişiye çıktı. Böylece işçi statüsünde çalışanların sayısında bir yılda yüzde 6,2’lik artış yaşandı. 4/b’li olarak, yani kendi adına çalışanlar, bir başka ifadeyle de Bağ-Kurlu olarak çalışanların sayısı ise 2019 yılında 2.758.067 kişi iken, bu sayı 2020 yılında 37 bin 287 kişi azalarak, 2.720.780 kişiye düştü. Bağ-Kurlu sayısında bir yıl içinde yüzde 1,3’lik düşüş yaşandı. 4/c’li, yani memur sayısı ise 2019 yılında 3.100.511 kişi iken, 39 bin 899 kişi artarak, 3b140.410 kişiye çıktı. Son bir yılda memur sayısında yüzde 1,2’lik artış gerçekleşti.

1,68 Çalışan Bir Emekliyi Finanse Ediyor

SGK’nın açıkladığı verilere göre 2020 yılında aktif sigortalı sayısı 23.344.547 kişi olurken, pasif sigortalı sayısı 12.490.714 kişi olarak gerçekleşti. SGK, 2020 yılında aktif/pasif sigortalı sayısını 1,87 olarak açıkladı. 2019 yılında ise aktif/pasif oranı 1,80 olmuştu. Ancak, tarım sigortalıları, çıraklar, yurtdışı topluluklar, mevsimlik işçiler ve stajyer, kursiyerler çıkarıldığında; işçi, memur, Bağ-Kurlular değerlendirildiğinde aktif/pasif oranı 1,68 oldu. Aynı kriterler 2019 yılında ele alındığında da aktif/pasif oranı 1.65 olmuştu. Bu da şu anlama geliyor, 2019 yılında 1,65 çalışan bir emekliyi finanse ederken, 2020 yılında 1,68 çalışan bir emekliyi finanse etti.

2020’de 165 Bin 422 Kişi Emekli Oldu

SGK verilerine göre, 2019 yılında 8.968.462 kişi olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2020 yılında 9.133.884 kişiye çıktı. Böylece, 2020 yılında 165 bin 422 kişi emekli olarak, emekli aylığı almaya başladı. 2020 yılında sigortalı nüfus oranı yüzde 87 oldu. 2019 yılında sigortamı nüfus oranı yüzde 85 olmuştu.

Sosyal Güvenlik Kapsamı
Sigortalılık 2019 2020
4/A’lı 14.314.313 15.203.423
4/B’li 2.758.067 2.720.780
4/C’li 3.100.511 3.140.410
Tarım zorunlu 600.787 547.075
Muhtar 29.444 27.063
Çırak 319.017 346.624
Yurt dışı Topluluk 21.002 16.219
Tarım 4/a 41.108 31.250
Diğer Sigortalılar 364.434 445.079
Stajyer ve Kursiyerler 1.082.512 1.440.762
Aktif Sigortalı 22.000.964 23.344.547
Pasifler 12.214.543 12.490.714
Aktif / Pasif Oranı 1,80 1,87
Sigortalı Nüfus Oranı (%) 85 87