Rakamlar açıklandı. Aktif karlılık yüzde 3’lerde takıldı

Sigorta sektörünün 2020 yılı mali rasyoları açıklandı. Salgına rağmen sektörün hemen hemen tüm kalemlerde iyi bir yıl geçirdiği görülüyor. Prim arttı, bilanço ve özkaynak karlılığı, teknik karlılık arttı, sektör büyüdü ancak aktif karlılık son üç yılda aynı noktada duruyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün ve sigorta şirketlerinin 2020 yılı mali rasyolarını yayımladı. 2020 yılı salgın nedeniyle önemli bir yıldı. Bir taraftan şirketlerin salgında hem ekonomiye hem de vatandaşa destek olmak için aldıkları kararlar, diğer taraftan salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların sigortalı hasara yansıması, bir başka taraftan da yaşanan afetler nedeniyle; 2020 yılı sigorta sektörü açısından önemliydi. Bu yaşananların da hem sektörün hem de şirketlerin mali rasyolarına nasıl yansıyacağı da önemliydi.

Uzun Aradan Sonra Trafik Sigortasında Teknik Karlılık Görüldü

İlk bakışta görünen o ki, salgının hasara olumlu etkisi olmuş, prim üretiminde de azalmaya neden olmamış, aksine artış yaşanmış. Bu da şirketlerin ve sektörün mali rasyolarına olumlu yansımış. Mesela trafik sigortası… Trafik sigortasında son üç yıla baktığımızda ilk defa hasar/prim oranının düştüğü ve geçen yıl sektörün teknik kar elde ettiği görülüyor. 2018 yılında hasar/prim oranı yüzde 100 iken ve 808 milyon lira teknik zarar varken; 2019 yılında trafik sigortasında hasar/prim oranı yüzde 99’a düştü, ancak sektörün teknik zararı 903 milyona çıktı. 2020’de ise, salgın döneminde trafik sigortasında hasar/prim oranı yüzde 87 olurken, sektör bu branşta 823.5 milyon TL teknik kar elde etti.

Koronavirüs Oto Sigortalarına Olumlu Yansıdı

Benzer bir durum hatta daha da iyisi kasko sigortasında da yaşandı. Kaskoda 2018 yılında yüzde 83 olan hasar/prim oranı 2019’da yüzde 67’e düşerken; 2018’de 304.4 milyon lira olan teknik karlılık, 2019’da 1.8 milyar liraya çıktı. Geçen yıl ise kaskoda hasar/prim oranı yüzde 64,2 oldu ve şirketler 2.2 milyar liranın üzerinde teknik kar elde etti. Bunlar da gösteriyor ki, salgında getirilen kısıtlamalar oto sigortalarına olumlu yansımış, hasarlar azalmış ve teknik kar artmış.

Sağlık Sigortasında Teknik Kar İkiye katladı

Benzer bir durum sağlık sigortaları için de geçerli. Salgında sigorta şirketleri ortak karar alıp, pandemiyi özel sağlık sigortası kapsamına dahil ettiğinde bunun mali sonuçlara nasıl yansıyacağı kestirilemiyordu. Zaman geçtikçe olumsuz yansımasının olmadığı görüldü. Hatta aksine, salgında sigortalıların kovidin dışındaki rahatsızlıkları için hastanelere gitmemesi de hasara olumlu katkı yaptı ki, sonuçlar da bunu gösteriyor. 2018’de sağlık sigortalarında hasar/prim oranı yüzde 76.1 iken, bu oran 2019’da yüzde 75.44’e düşmüş. Sağlıkta 2018’de teknik karlılık 842.6 milyon liradan, 2019’da 1 milyar liraya yükselmiş. 2020’de ise salgına rağmen hasar/prim oranı yüzde 62.8’e düşerken, teknik karlılık da neredeyse ikiye katlayarak 2 milyar lirayı geçmiş.

Mali Rasyolar Ne Anlatıyor?

2020’de 18 branşın üçü hariç -ki, onlar da pazar payı küçük branşlar- tamamında teknik kar görülüyor. Hatta yangın sigortalarında geçen sene yaşanan deprem ve afetler nedeniyle hasar/prim oranı artmış olsa da yine de sektör teknik karını artırmış. Toplama baktığımızda ise sektörün 2020’de, bir önceki seneye göre teknik karlılık yüzde 44,5 artarak, 11.2 milyar liraya çıkmış ki, bu da son birkaç yılın en yüksek teknik karlılığı diyebiliriz.

Diğer mali rasyolara bakıldığında ise 2020’de mali karlılık, bir önceki seneye göre azalmış ve sektörün toplam mali karlılığı yüzde 2 olmuş ki, 2019’da bu oran yüzde 3,3 olmuş.

Sektörün bilanço karlılığı da geçen sene yüzde 33’e yakın artarak, 10 milyar liranın biraz üzerine çıkmış. Bu oranla da sektörün bilanço karlılığı yüzde 12,2 olarak gerçekleşmiş.

Sektörün 2020’de özkaynakları da yüzde 24 artarak, 35.5 milyar liraya yükseldi ve sektörün özkaynak karlılığı yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Aktif Karlılıkta Sorun Var

Gelelim, sektörün, 2020 yılı aktif karlılığına. İşte burada biraz durmak gerekiyor. Aktif karlılık 2019’da 232.1 milyar lirayken, 2020’de yüzde 29,68 artışla 301 milyar lirayı biraz geçti. Sektörün aktif karlılığı da geçen sene yüzde 3,3 oldu. Malum aktif karlılık sektörün hem ne kadar karlı olduğunu hem de sektörün verimliliğini gösterir ve oran ne kadar yüksekse o kadar karlı olunduğu anlamına gelir.

Sektörün son yıllardaki aktif karlılığına baktım. 2018 yılında aktif karlılık oranı yüzde 3,1, 2019 yılında yüzde 3,3 ve 2020 yılında yine yüzde 3,3 olmuş. Yani, sektörün aktif karlılığı son üç yılda yüzde 3’lerde takılmış kalmış görülüyor. Daha açık bir anlatımla sektörde üretim artıyor, bilanço ve özkaynak karlılığı artıyor, sektör büyüyor ama aktif karlılık o oranda artmıyor, aksine yerinde sayıyor.

Sektörün Mukayeseli Mali Rasyoları
2018 2019 2020
Toplam Prim TL 54.663.216.355 69.254.852.161 82.583.799.806
Teknik Karlılık TL 5.105.065.889 7.746.412.735 11.266.525.388
Teknik Kar Oranı % 9,3 11,2 13,6
Hasar/Prim Oranı % 73,4 63,6 59,5
Mali Kar TL 1.718.803.106 2.288.165.741 1.633.528.019
Mali Kar Oranı % 3,1 3,3 2
Bilanço Karı TL 5.412.167.826 7.577.652.753 10.055.053.729
Bilanço Karlılığı % 9,9 10,9 12,2
Özkaynaklar TL 21.504.466.086 28.436.549.610 35.315.430.224
Özkaynak Karlığı % 25,2 26,6 28,5
Aktif Toplamı TL 174.525.561.570 232.130.422.505 301.036.437.033
Aktif Karlılık Oranı % 3,1 3,3 3,3