Sağlık sigortaları ile ilgili çarpıcı araştırma. Yeni vizyona ihtiyaç var

140 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçları açıklandı. Buna göre; sağlık sigortalarında zihinsel sağlık uygulamalarına ihtiyaç duyuluyor. Hatta sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmalarının memnuniyeti artıracağı söyleniyor. Araştırmanın sonuçları Türkiye’de sağlık sigortacılığında yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Şirketler çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini artırırken, çalışanlar şirketlerin sunduğu sağlık sigortası planlarından memnun. Şirketlere göre, sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmasının memnuniyet seviyesini artıracak. 140 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçları açıklandı. Raporun sonuçlarına göre; wellbeing (bütünsel sağlık) şirketler için vazgeçilmez bir gündem ve pandeminin de etkisiyle artan beklentiler doğrultusunda şirketler iş-yaşam dengesi, fiziksel ve zihinsel sağlık programlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor.

Şirketlerin Yüzde 94’ü Çalışanlarına Sağlık Sigortası Sunuyor

Mercer ve Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünsel çözümler üreten markası Mercer Marsh Benefits’in (MMB), 140 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçlarına göre, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 94’ü çalışanlarına bir sağlık sigortası sunuyor. Yüzde 6’sı ise bu konuda bir aksiyon almıyor. Şirketlerin yüzde 53’ü çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini artırırken, yüzde 35’i ise bu konuda bir değişiklik yapmadıklarını belirtiyor. Yüzde 5’i diş, gözlük veya doğum gibi yeni teminat eklediklerini belirtirken, bir diğer yüzde 5’i de tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasının birlikte kullanılabileceği karma bir modele geçtiklerini söylüyor.

Zihinsel Sağlık Uygulamaları Sigorta Planlarında Yer Almalı

Rapora göre; çalışanların yüzde 66’sı şirketlerin sunduğu sağlık sigortası planlarından memnun olduğunu belirtirken, yüzde 5’i bu konuda bir memnuniyetsizlik olduğunu söylüyor. Şirketlerin yüzde 29’u ise bu konuda bir ölçümleme yapmadıklarını belirtiyor. Şirketlerin yüzde 65’i zihinsel sağlık uygulamaları, yüzde 65’i sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleri, 55’i diş bakım paketi, yüzde 51’i psikolojik rahatsızlıklarla ilgili tedavi ve ilaç giderlerinin sigorta planlarında yer almasının çalışan memnuniyetini artıracağını belirtiyor. Bu kriterleri yüzde 45 ile online doktor, yüzde 31 ile mobil uygulama üzerinden hizmetlere erişim ve yüzde 18 ile giyilebilir teknoloji ile entegre uygulamalar izliyor.

Sigorta Danışmanları Zihinsel Sağlık Programı Sunmalı

Araştırmaya göre; şirketlerin yüzde 75’i sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmasının memnuniyet seviyesini artıracağını söylüyor. Yine şirketlerin yüzde 64’ü çalışan destek programı, yüzde 61’i diyetisyen ve sağlıklı beslenme programı, yüzde 55’i stres yönetim programı, yüzde 43’ü online veya yüz yüze spor olanaklarına erişim, yüzde 35’i ise finansal sağlık araç ve eğitimleri konusunda alacakları destekten dolayı çalışan memnuniyetinin artacağını belirtiyor.

İş-Yaşam Dengesi Uygulamaları Çalışanlara Sunuluyor

Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 65’i esnek çalışma ve daha iyi bir iş hayatı entegrasyonunu teşvik ederek dengeli bir yaşam tarzına katkıda bulunan ‘iş-yaşam dengesi’ konusunda uygulamaları çalışanlarına sunuyor. Yüzde 62’si çalışanların bedenen sağlıklı olma durumlarını destekleyen ‘fiziksel sağlık’ plan, program ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yüzde 61’i duygusal ve sosyal bağlantıları güçlendirerek kişilerin mental olarak sağlıklı olmalarına destek sağlayan ‘psikolojik destek’ konusunda katkıda bulunuyor. Yüzde 34’ü ise çalışanların bugün ve gelecekte finansal kaynaklarını etkin yönetmesine odaklanan programları destekliyor.

Pandemi süreci ve orta vadede (1-3 yıl) şirketlerin alacağı wellbeing  aksiyonları incelendiğinde; yüzde 41 ile stres yönetimi uygulamaları ve yine aynı oranla sağlıklı beslenme / diyetisyen uygulamaları ön plana çıkıyor. Bu uygulamaları yüzde 40 ile zihinsel sağlık programları, yüzde 39 ile çalışan destek programı, yüzde 35 ile spor programlarına erişim izliyor.

Sağlık sigortasında Psikolojik Destek Göz Ardı Ediliyordu

Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal,  pandemi öncesinde hem sağlık sigortalarında hem de diğer uygulamalarda psikolojik desteğin göz ardı edildiğini belirterek, “Buna yönelik aksiyonlar çok alınmıyordu. Ancak pandemiyle birlikte şirketlerin kısa ve orta vadedeki planlarına baktığımızda psikolojik destek, çalışanların stres yönetimi ile ilgili konularda aksiyon alacaklarını görüyoruz. Şirketler wellbeing ve çalışanların sağlığına yaptıkları yatırımları maliyet olarak görmemeli; çalışanların motivasyonunu, onların işe ve şirkete bağlılığını artıracak bir yatırım olarak görmeli” dedi.

Sağlık Sigortacılığında Yeni Vizyona İhtiyaç Var

Türkiye’de sağlık sigortacılığında yeni bir vizyona ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ünal, şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizdeki bakış açısının, hastalık sigortasından sağlık sigortasına evrilmesi gerekiyor. Bu araştırma da sigorta şirketleri için de önemli bir yol gösterici niteliğinde. Önümüzdeki dönemde sigorta şirketlerinin bu araştırmanın sonuçlarından da yararlanarak müşteri beklentilerini analiz edeceğini düşünüyoruz. Aralık 2020’de yayınladığımız Medikal Trendler araştırmamızda, sağlık sigortalarında tazminat prim oranlarının düştüğünü görmüştük. Yine bu araştırmamızda da geçtiğimiz senelere oranla tazminat/prim oranlarında düşüş yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Medikal enflasyonun yüzde 18-19 gibi bir oranda beklendiği bir ortamda ortalama yüzde 6,6 prim artışı ile poliçelerin yenilenmesi firmalar adına bir avantaj. Bu anlamda aslında tam tersi beklenirken pandeminin etkisiyle şirketlerin sağlık sigortalarını finansal olarak yönetmekte zorlanmadıklarını görmek sevindirici.”