Sakatlık raporu yetkisiz kurumlardan alınıyor

Sigorta Tahkim Komisyonu ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından düzenlenen Adli Tıp Kurumu Kanunu Kapsamında Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlarda Maluliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar konulu sempozyumda trafik kazalarında alınan maluliyet raporlarındaki sorunlar tartışıldı. Konuşmacılar, maluliyet raporlarının yüzde 99.2’sinin yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşlardan alınan raporlardan oluştuğuna dikkat çekti.

Trafik kazalarında maluliyet raporu yetkisiz kurumlar tarafından veriliyor, bu durum sigorta şirketlerinin trafik sigortasında ödedikleri tazminatları artırıyor. Sigorta Tahkim Komisyonu ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından düzenlenen Adli Tıp Kurumu Kanunu Kapsamında Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlarda Maluliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar konulu sempozyumda trafik kazalarında alınan maluliyet raporlarındaki sorunlar tartışıldı.

Konuşmacılar, maluliyet raporlarının yüzde 99.2’sinin yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşlardan alınan raporlardan oluştuğunu belirterek, “Bazı maluliyet raporlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş kurumlardan alındığı görülmektedir. Uygulamada bu durum önemli aksaklık ve ihtilaflara neden olmakta. Raporların trafik sigortası genel şartlarında düzenlendiği şekilde yetkili kurumlardan alınması gerekiyor” dediler.

OBALI: TEK ELDEN OLMALI

Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, trafik kazalarının trafik sigortasının en önemli girdisini oluşturduğunu, bedeni ve maddi hasarların sektörün gündeminde olduğunu söyledi. Obalı, 24 milyon trafikte binek araç sayısı bulunduğunu, bunların 22.5 milyonunun da trafik sigortası olduğunu kaydetti.

Nüfus artışı ile birlikte araç kullanımının arttığını, buna paralel hasarların da arttığını vurgulayan Obalı, şu açıklamaları yaptı:

“Maddi hasarlar maalesef ciddi anlamda artarak devam ediyor. Bedeni hasarlar önceleri yüzde 60’lardaydı şimdi yüzde 50’lerde. Bedeni hasarları etkileyen en önemli noktada adli tıp kurumları ve farklı bir takım müesseselerce verilmiş olan raporlar. Sakatlık raporlarının mevzuat çerçevesinde üç farklı kaynaktan alınabildiğini görüyoruz. Bizim aslında sigorta sektörü olarak çok net, bunların tekilleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı noktalarda ortaya çıkan sonuçların maalesef tartışmaya açık olduğunu görüyoruz.”

ALTINGÖZ: AKSAKLIKLAR YARATIYOR

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, trafik kazalarında yaşanan bedensel zararlar sonucu mağdurların trafik sigortası kapsamında zararlarının tazmini amacıyla başvuruda bulunabildiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Başvurunun geçerli olması için gerekli olan maluliyet raporu, tazminatların ödenmesinde esas teşkil ediyor. Halihazırda söz konusu bazı maluliyet raporlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş kurumlardan alındığı görülmektedir. Uygulamada bu durum önemli aksaklık ve ihtilaflara neden olabilmektedir. İlgili raporların trafik sigortası genel şartlarında düzenlendiği şekilde yetkili kurumlardan alınması, sigorta şirketlerinin tazmin kabiliyetlerini daha güvenli kılacağı gibi mağduriyet yaşayan sigortaların da sorunlarını hassasiyetle çözecektir.”

ŞİRAZİ: SAĞLIK KURULU RAPORU GEREKİYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Tahkim Bilirkişisi Opr. Dr. Serdar Şirazi, konuşmasında, trafik sigortası genel şartlarına göre sürekli sakatlık tazminatında kurul raporu gerektiğini belirterek, 2019 tarihinde Resmi Gazete’deki erişkinler için engellilik değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelik, bir de çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelikleri hatırlattı. Bu iki yönetmeliğin kılavuz niteliğinde olduğunu ifade eden Şirazi, şunları söyledi:

“Erişkinler için olan da çocuklar için olan da iki çeşit sağlık kurulu raporu öngörüyor. Bir tanesi erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu, diğeri de terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurul raporu. Dolayısıyla bu yönetmelikte iki farklı sağlık kurul raporu var. Engelli Sağlık Kurul raporu, kişinin kendi kronik hastalıkları veya bu yaralanmaya bağlı olmayan, geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı mevcut olan hastalığına bağlı olan engelliğini belirtiyor. Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir Sağlık Kurulu Raporunda da yaralanma olması gerekiyor ve bu yaralanmaya bağlı engelliliğini belirtiyor. Dolayısıyla bu biraz karışabiliyor. Yani bir trafik kazasında engelli sağlık kurulu raporu ile başvurulabiliyor. Engelli Sağlık Kurulu raporundan ziyade terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurul raporu olması gerekiyor.”
Serdar Şirazi, Kurul’un, 7 daimi üyesinin olması gerektiğine de değinerek, bunları şöyle sıraladı: İç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi uzmanı, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları ve fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı. Şirazi’nin konuşmasından satır başları şöyle:

HANGİ KURULDAN RAPOR ALINACAK?

Şimdi hangi sağlık kurulundan rapor alınacak? Eğer bir kişinin yaralanmaya bağlı engelliliği tek bir uzmanlığı ilgilendiriyorsa yedi daimi üyeden ziyade aynı branştan en az üç uzman hekimin olması gerekiyor. Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali varsa o zaman burada süreli rapor düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarla hakem hastanelerin Sağlık Bakanlığınca belirleneceği ve bakanlığın internet sitesinden yayınlanacağı bildiriliyor. Yaklaşık 398 sağlık kurulu bu konuda yetkilendirilmiş. Bu raporlarda kurum tarafından bir resmi yazı alınması gerektiği söyleniyor. Bir kişinin eğer sadece engelli oranı hesaplanması isteniyorsa, kendisi sağlık kuruluşuna başvurup, bunun için bir rapor alabiliyor. Ama bu bir terör, kaza veya yaralanmaya bağlı bir sağlık kurulu raporu ise buradan kurum tarafından resmi yazı isteniyor. Sigorta hukuku açısından bakıldığında da sigorta şirketi burada bir kurum. Bu kurumun kazazede resmi yazısı vermesi gerekiyor. Daha sonra bu resmi yazı ile birlikte kazazede tedavi gördüğü hastaneye gidiyor. Burada rapor harcamalarını ilgili kurumun karşılaması gerekiyor. Yani sigorta şirketinin karşılaması gerekiyor. Aslında sigorta şirketi şunu sormuş oluyor. Bu kişinin ne kadarlık bir engelli oldu bu kazaya bağlı. Ona göre bir tazminat hesaplaması yapılacak.

YÜZDE 99,2’Sİ YETKİSİZ KURUMLARIN RAPORU

Alınan raporlara itiraz edilebiliyor mu? İtiraz edilebiliyor. Kurum yani sigorta şirketi bir rapora itiraz edebiliyor mu? Sigorta şirketi de itiraz edebiliyor. Sigorta şirketi de itiraz ettiğinde tekrar üst yazıyla sağlık müdürlüğü farklı bir hastaneyi yetkilendiriyor. Burada ilgili yönetmelikte bu etkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık kurumu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan raporların kurumlarca değerlendirmeye alınmaz şeklinde bir düzenleme var. Yani bu şu demek; Sağlık Kurulu raporu yoksa kurum bunu değerlendirmeye almaz. Sigorta şirketinin bunu değerlendirmeye almayacağını söylüyor. Maalesef şu anda başvuruların yaklaşık 99.2’si bu tarz yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşlardan alınan raporlarla oluyor. Bir sakatlanma teminatı kapsamında tazminat ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu için müracaat edilmesi gerekiyor. Yetkili olmayan kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar kurumlarca değerlendirmeye alınmaz.