Salgının etkileri üzerine çarpıcı anket. Nelerden endişe duyuyoruz?

BNP Paribas Cardif, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, ‘Kriz Döneminde Sigorta ile Koruma ve Planlama’ konusunda global geniş çaplı bir anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 60’ı endişeli, yüzde 67’si salgına bağlı olarak gelir kaybı yaşadı. Türkiye’de katılımcıların yüzde 64’ü salgının 3 yıldan kısa süreceğini düşünüyor. BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir düzenlenen anketle ilgili, “Hem global, hem Avrupa, hem de Türkiye sonuçlarını detaylıca incelediğimizde krizin, özellikle işsizlik riskine dair daha fazla korunma ihtiyacını tetikleyen bir endişeyi beslediğini görüyoruz” dedi.

BNP Paribas Cardif, ‘Kriz Döneminde Sigorta ile Koruma ve Planlama’ konusunda global geniş çaplı bir anket düzenledi. Ankette, kovid-19’un etkileri ve gelecek beklentileri analiz edildi. Anket sonuçları, Avrupalıların yüzde 52’sinin, Türklerin ise yüzde 64’ünün salgının üç yıldan daha kısa süreceğini düşündüklerini gösterdi. Kredi bağlantılı sigortaların da değerlendirildiği ankette, ürünün bilinirlik seviyesinde son iki yılda çok büyük bir değişiklik yaşanmadığı gözlemlendi. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 75’i kredi bağlantılı sigortalardan haberdar olduğunu ifade ederken, Avrupa’da ise bu oran yüzde 70 oldu.

Katılımcıların Yüzde 67’i Gelir Kaybı Yaşadı

Anket sonuçları global düzeyde kovid-19 sebebiyle yaşanan krizin, yalnızca yeni endişeleri ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda insanların günlük yaşamını ve gelecek planlarını da temelden etkilediğini gösterdi. Ankete katılanların dörtte üçü, salgın nedeniyle en az bir ekonomik olumsuzlukla karşılaştığını belirtti. Türkiye sonuçlarına göre ise katılımcıların yüzde 67’si salgına bağlı olarak gelir kaybı yaşadığını ifade etti.

Kriz Döneminde Sigorta ile Koruma ve Planlama Anketinden Başlıklar

  • Kriz, kaygılarda belirgin artışa sebep oluyor. Katılımcıların yüzde 76’sı gelir kaybından endişe ediyor. Yüzde 76’sı tehlikeli hastalıktan, yüzde 74’ü kazadan, yüzde 73’ü kronik hastalıktan, yüzde 72’si ölüm, yüzde 71’i hastanelik olmaktan, yüzde 67’si çalışamamaktan, yüzde 66’sı işini kaybetmekten kaygı duyuyor.
  • Gençler, özellikle sağlık, ölüm ve iş kaybı konularında endişeli.
  • Ankete katılanların yüzde 59’u gelir kaybı ile karşılaştığını söylerken, yüzde 67’i ise gelir kaybı yaşamaktan endişe duyuyor.
  • Ankete katılanların yüzde 40’ı kredilerini ödemekte zorluk yaşadı. 2019’da bu oran yüzde 35 idi.
  • İşsizlikte birkaç yıldan önce normale geri dönüş beklenmiyor.
  • İşsizlik riski 2019’da yüzde 35 iken 2021’de yüzde 40.
  • İş kaybı, konut kredisi ödemelerinde kaygıyı artırıyor.
  • Türkiye’de kriz döneminde ankete katılanların yüzde 60’ı endişeli, yüzde 67’si salgına bağlı olarak gelir kaybı yaşadı.
  • Türkiye’de katılımcıların yüzde 64’ü salgının 3 yıldan kısa süreceğini düşünüyor.