SEDDK Başkanı’ndan önemli açıklamalar

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Ekonomi Reformları kapsamında sigortacılık ve BES’te yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. Gürsoy, “Ülkemiz sigorta ve bireysel emeklilik sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolunda çok önemli ve şanslı günlerden geçiyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha da güzel günler bekliyor” dedi.
  • Ortak akıl ile sektörü hak ettiği noktalara çıkarmak için aralıksız çalışacağız.
  • 18 yaş altına BES’e giriş imkanının sağlanması milat olabilecek bir düzenleme.
  • BES sadece para biriktirilen, süre sonunda çıkılan bir yapıdan çıkarılacak.
  • Sandık, vakıflardaki birikimlerin BES’e aktarımı sisteme güvenin göstergesi.
  • Vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki fonları alıp satabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, 18 yaş altına BES’e girişine imkan sağlanmasının, BES’in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat bir düzenleme olduğunu açıkladı. Türker Gürsoy, Ekonomi Reformları kapsamında sigortacılık ve BES’te yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. Türker Gürsoy, “Ülkemiz sigorta ve bireysel emeklilik sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolunda çok önemli ve şanslı günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği destek ve güven bizleri onurlandırırken, sorumluluklarımızın önemini bir kez daha bizlere gösterdi” dedi.

“Sigorta ve Emeklilik Sektörümüzü Daha Güzel Günler Bekliyor”

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren açıklamaları sektörün düzenleyici kurumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nezdinde heyecan ve mutlulukla karşılandı. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleri sektörümüzün geldiği nokta açısından çok önemli bir güven işareti. SEDDK olarak başta Türkiye Sigorta Birliği olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sorumluluğumuzun ve bizden beklenilenlerin farkındayız. Ortak aklı merkeze koyarak sektörümüzü hak ettiği noktalara çıkarmak için aralıksız çalışacağız. Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha da güzel günler bekliyor” dedi.

“18 Yaş Altı, BES İçin Milat Olacak Düzenleme”

Türker Gürsoy, uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES’e giriş imkanının sağlanmasının, geldiği nokta itibariyle büyük bir başarı hikayesi olan BES’in, toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“BES’te 18 yıllık büyük bir başarı hikayesi var. Otomatik katılım sistemi dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar TL’yi aşan bir tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun yaklaşık 23 milyonluk bir kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme. Tasarruf oranı yüksek ve ekonomisi güçlü bir ülke olma yolunda, erken yaşlarda BES’e girerek tasarruf alışkanlığı elde edebilecek olan çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmalarının önü açıldı.”

“Para Biriktirilen, Belli Süre Sonunda Çıkılan Bir Yapıdan Çıkarılacak”

Türker Gürsoy, reform paketi içinde önemli gelişmelerden birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasının yolunun açılması olduğuna değinerek, “BES’in kapsamı genişliyor. BES sadece para biriktirilen ve belli bir süre sonunda çıkılan bir yapıdan çıkarılacak. Katılımcılar, BES tarafından sunulan imkanlardan, emeklilik dönemleri dışında hayatlarının birçok farklı döneminde  çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faydalanabilecek. Bu da sisteme ve sunduğu cazip olanaklara olan ilgiyi çok daha yüksek seviyelere taşıyacaktır.”

“Vakıf Ve Sandıklar Şeffaf ve Güvenli Bir Yapı İçine Girecek”

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanmasının da sisteme olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde 50’den fazla sandık ve vakıf olduğunu biliyoruz ve bunlar üyeleri için çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Buradaki birikimlerin BES’e aktarımına imkan verilmesi konusu uzun yıllardır gündemde olan bir konuydu ve bunun gerçekleşecek olmasını BES’in bugün geldiği nokta itibariyle güvenliği ve şeffaflığına bir destek olarak görmek gerekiyor. Söz konusu vakıf ve sandıklarda tasarrufları olan üyeler artık birikimlerini BES sistemi içinde şeffaf bir şekilde takip ederek birikimlerini büyütme imkanı sağlayabilecekler.”

“Vatandaşlar BES’teki Fonları Alıp Satabilecek”

Gürsoy, reformlar içinde BES katılımcılarını yakından ilgilendiren TEFAS üzerinde bütün fonları alıp satabilme imkanı geldiğini de ifade ederek, “Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek. Bu da 18 yıldır şeffaflığı ve güveni merkezine koyan sistemdeki katılımcıların TEFAS üzerinden yatırımlarına bireysel olarak çok daha esnek bir yapıda yön verebilecekleri anlamına geliyor” dedi.

“Devlet Destekli Alacak Sigortası Stratejik Hedeflerimiz Arasında”

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, Ekonomi Reformları içinde sigortacılığı içeren önemli bir başlığında Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi olduğunu söyledi. KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul görmesinin KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacağını ifade eden Gürsoy, “Bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor ve KOBİ’lerimizi finansal açıdan güvence altına alacak sigorta ürünlerinin yaygınlaşmasında büyük fayda görüyor. KOBİ’lerimizi destekleyecek sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması SEDDK olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.