Yaşar: Kurulacak Tahvil Garanti Fonu’na talibiz

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ekonomi reformları kapsamında kurulacak olan Tahvil Garanti Fonu’na talip olduklarını belirterek, “Mesela, fonu kurma görevi sigorta şirketlerine verilebilir. İstekli olan sigorta şirketleri fonun sermayesini ve yöneticilerini belirleyerek şeffaf ve verimli bir yapı kurabilir. Devlet de kurulan fona ortak olabilir. Fona sağlanacak reasürans desteği ile kısa bir süre içinde milyarlarca liralık kapasite oluşturulabilir” dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sigortacılar olarak, ekonomi reformları kapsamında kurulacak olan Tahvil Garanti Fonu’na talip olduklarını söyledi. Ahmet Yaşar, açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ndeki en önemli reformlardan birinin Tahvil Garanti Fonu’nun kurulmasına ilişkin karar olduğunu kaydetti.

Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış şirketlerin, Tahvil Garanti Fonu ile piyasalara erişimlerinin mümkün olacağını ifaden eden Yaşar, “Sermaye piyasalarındaki gerek kurumsal gerek bireysel yatırımcılar garanti fonunun sağladığı teminat ile reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarına talep oluşturabilecekler. Ülkemizde reel sektör şirketlerinin finansman kaynaklarına baktığımızda banka finansmanının en önemli kaynak olduğunu gözlemliyoruz. Faktoring, leasing ve finansman şirketleri sınırlı da olsa kaynak sağlıyor. Bu şirketleri incelediğimizde, bunların da çoğunun banka iştiraki olduğunu görüyoruz. Oysa gelişmiş ülkelerde, sermaye piyasalarından borçlanma araçları ihraçları ile sağlanan kaynağı önemli yer tuttuğunu biliyoruz” dedi.

Kurulacak Tahvil Garanti Fonu Hayati Öneme Sahip

Ahmet Yaşar, Türkiye’de, bireysel emeklilik fonları, sigorta şirketleri fonları, işsizlik sigortası fonu, vakıf ve sandıklar, büyük bireysel yatırımcılar gibi piyasa aktörlerinin yönettikleri fonların yüz milyarlarla ifade edilen seviyelere ulaştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha da önemlisi şu anda dünyada merkez bankalarının parasal genişleme politikaları sayesinde trilyonlarca dolarlık yatırım yeri arayan fonlar oluştu. Bunları doğrudan reel sektör şirketleriyle buluşturmak gerekiyor. Bu bakımdan kurulacak Tahvil Garanti Fonu’nun hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.”

Gelişmiş Piyasalarda Borçlanma Araçları Sigortalanabiliyor

Ahmet Yaşar, sermaye piyasalarındaki yatırımcıların en önemli sorununun borçlanma aracı ihraç eden şirketlerin ve borçlanma araçlarının yarattığı kredi riskini kontrol edememek olduğuna da değinerek, şu açıklamaları yaptı:

“Gelişmiş piyasalarda borçlanma araçları sigortalanabiliyor ve yatırımcılar ödedikleri primlerle kredi risklerini kontrol edebiliyorlar. Quick Sigorta, Ekim 2020’den bu yana benzer sermaye piyasası araçlarına teminat sağlanması konusunda bir çalışma içinde. Ekim 2020’de Türkiye’de ilk defa bir Varlığa Dayalı Menkul Kıymet kefalet sigortası ile 15 milyon TL’lik ihracına destek olduk. 11 Mart 2021’de de aynı ihracın 2 yıl vadeli 30 milyon TL’lik VDMK ihracına destek olduk. Her iki ihraç da yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve bizlere gelen yorumlardan anladığımıza göre yatırımcıların ilgisinin sebeplerinden birisi de menkul kıymet üzerindeki Quick Sigorta kefalet sigortası oldu. Söz konusu iki ihracın en önemli özelliği ihracı gerçekleştiren şirketin daha önce sermaye piyasalarına hiç erişmemiş bir şirket olmasıydı.”

Fonu Kurma Görevi Sigorta Şirketlerine Verilebilir

Bu bakımdan Tahvil Garanti Fonu kurulması konusundaki reform çalışmalarının önemine dikkat çeken Yaşar, “Maddi olarak destekleme konusunda da bizlere görev verilmesini isteriz. Bizce farklı modeller kurulabilir. Mesela, fonu kurma görevi sigorta şirketlerine verilebilir. İstekli olan sigorta şirketleri fonun sermayesini ve yöneticilerini belirleyerek şeffaf ve verimli bir yapı kurabilir. Devlet de kurulan fona ortak olabilir. Fona sağlanacak reasürans desteği ile kısa bir süre içinde milyarlarca liralık kapasite oluşturulabilir. Bağımsız denetim şirketleri, reyting şirketleri, aracı kurumlar gibi paydaşlarla reel sektör şirketlerinin en düşük maliyetle buluşturulmasında da öncü rol oynayabiliriz. Devletimiz fonu doğrudan kendisi kurmak isterse de Tahvil Garanti Fonu’na koasürans desteği vererek kendi kapasitemizi kullandırabiliriz” şeklinde konuştu.