SEDDK, sigorta uzmanı ve uzman yardımcıları alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık uzmanı ve sigortacılık uzman yardımcıları aranacak. Alınacak kişilerin mesleğe alınmaları ve yetiştirilmeleri konusunda SEDDK, yönetmelik yayınlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), personel alımı için yönetmelik yayınladı. Yayınlanan yönetmelikle SEDDK, sigortacılık uzmanı ve sigortacılık uzman yardımcılarının hem mesleğe alınmalı hem de eğitimleri konusundaki esasları belirledi.

Buna göre, meslek personeli;  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla Kuruma verilen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirmekle ve Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına ve görüşülmesine katkıda bulunmak, ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların korunması için alınması gerekli tedbirleri belirlemeye katkıda bulunmak, araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli olacak.

Uzman Yardımcılarında Aranan Şartlar

SEDDK’ya uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları gerekiyor. Giriş sınavı, Kurumun hizmet ihtiyacı dikkate alınarak uygun görülecek tarihlerde açılacak.

Adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

  • Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre en az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Kurumca duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.
  • 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS’den sınav ilanında yer alan puan türlerinden taban puanı almış olmak.

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilme Şartları Belirlendi

Yayınlanan yönetmelikle uzman yardımcılarının yetiştirilme şartları belirlendi. Buna göre; uzman yardımcıları mesleğe atandıktan sonra en az 3 yıllık bir yardımcılık dönemi geçirecekler.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde SEDDK; uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde, kişiliklerinin mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi, mesleki mevzuat ve uygulama ile inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazandırılması, bilimsel çalışma, araştırma ve etkin bilgisayar kullanma gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığının kazandırılması, uluslararası güncel standartlarının, tekniklerinin ve ilkelerinin öğrenilmesi, yazışma yapma ve rapor yazma konusunda bilgi ve yetenek kazandırılması, yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi, meslekleriyle ilgili sosyal, kültürel ve özellikle uzmanlık gerektiren etkinliklere aktif olarak katılmalarının sağlanması, yönetici olmak için gerekli niteliklerin kazandırılması, yurt içi ve yurt dışında sigortacılık ve özel emeklilik sektöründeki uygulamaların ve eğilimlerin takibi alışkanlığının kazandırılması, sigortacılık ve özel emeklilik ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki her türlü kurum, kuruluş ve organizasyonlar nezdinde Kurumu en iyi şekilde temsil edebilme kabiliyetinin kazandırılması gibi amaçlara öncelik verecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin