Sigorta Tahkim Komisyonu bilirkişiler alacak

Sigorta Tahkim Komisyonu, uyuşmazlıkların çözümü için görüşüne başvuracak, alanlarında uzman bilirkişiler alacak. Bilirkişi adayları, 20 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Sigorta Tahkim Komisyonu, Komisyona gelen uyuşmazlık anlaşmalarının çözümü için görüş olmak üzere bilirkişi alımı yapacak. Bilirkişiler, konularında uzman kişiler olacak. Başvurular, 20 Mart tarihine kadar Sigorta Tahkim Komisyonu’na şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

Adaylarda Aranan Şartlar

Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar sıralandı. Buna göre; uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak, bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak, bilirkişilik yapılacak alanda en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak. Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak. Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde fiilen hakemlik yapanlar bilirkişi listesinde yer alamayacak.

Bilirkişi Alımı Yapılacak Uzmanlık Alanları

Komisyon, bilirkişi alımı yapılacak uzmanlık alanları da sıraladı.

  • Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatların hesaplanmasını yapmak üzere aktüer, yardımcı aktüer ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi.
  • Bedeni zararların hesaplanmasına esas teşkil edecek raporların düzenlenmesi için devlet veya üniversite hastanesinde görev yapan veya emekli doktor ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyesi.
  • Tarım, bitki sigortaları alanında görevlendirilmek üzere TARSİM eksperi ya da ilgili alanda öğretim üyesi.
  • Bilirkişi atanmasını gerektiren diğer uzmanlık alanından adli bilirkişi listesine ve meslek odasına kayıtlı yeminli mali müşavir.