Sigortacılar 2021’de ‘V tipi’ büyüyecek

Swiss Re, kovid-19’un en kötü durgunluğa neden olmasına rağmen sigorta sektöründe 2021’de ‘V şeklinde’ güçlü iyileşme beklendiğini savunuyor. Swiss Re Institute, küresel sigorta piyasaların Çin’in önde gelen toparlanmasıyla toparlanacağını da söylüyor.

Editör: Ömer F. ÖZBAL

Swiss Re’nin açıkladığı bilgilere göre küresel sigorta primlerinin 2020’de tahmini yüzde 1,4 daralmasının ardından 2021’de reel olarak yüzde 3,4 artması bekleniyor. Çin, gelecek yıl hayat dışı dönemde tahmini yüzde 10 ve hayatta yüzde 8,5 oranında primle toparlanmaya öncülük edecek. Swiss Re, açıklamasından satır başları şöyle:

Dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,1 küçülmesi bekleniyor. Son Sigma çalışması, Sigorta Piyasası Görünümü 2021-22’e göre, toparlanmanın 2021’de yavaş ve düzensiz olacağını öngörüyor.

Sigma çalışması, kovid-19’un neden olduğu ekonomik şokun, küresel sigorta piyasalarının, İsviçre Re Enstitüsü Haziran 2020 tahmininde beklenenden daha az etkilendiğini ortaya koyuyor. 2020 yılında toplam prim hacminin daha önce beklenen yüzde 2,8’lik düşüşün altında, reel olarak yüzde 1,4 oranında azalacağı tahmin edilmekte. Prim büyümesinin 2021 ve 2022’de hızlı bir şekilde yüzde 3,4 ve yüzde 3,3’e çıkması bekleniyor,

Salgın Her Ekonomiyi Etkileyecek

Ülkelerin ekonomik dayanıklılık seviyelerine bakıldığında salgın; hükümet politikalarına bağlı olarak her ekonomiyi etkileyecek.

Gelir eşitsizlikleri, düşük ücretli birçok işin ekonomik kriz sırasında kesilmesi ve işgücü piyasalarının resmi verilerin gösterdiğinden daha ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle daha da genişleyecek. Örneğin, Euro bölgesindeki resmi işsizlik oranı şaşırtıcı bir şekilde sabit kaldı ve yaklaşık yüzde 7,9 oldu. Bununla birlikte, resmi olarak işsizlerin yanı sıra hareketsiz ve izinli işçileri de dikkate alan gölge işsizlik oranı, Avrupa’nın dört büyük ekonomisinde (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya) neredeyse yüzde 25’e ulaştı.

Swiss Re Group Baş Ekonomisti Jerome Jean Haegeli, “Daha akıllı harcamalara ek olarak, politika yapıcılar kamu-özel ortaklıklarından daha fazla yararlanmalı ve sigorta şirketlerinin varlıkları da dahil olmak üzere özel sektör finansmanının reel ekonomiye daha fazla katılımını sağlamak için operasyonel ve düzenleyici çerçeveler oluşturmalıdır” diyor.

Sigorta sektörü, kişilerin ihtiyaçları için çevrimiçi hale geldikçe dijital erişimini genişleterek daha kapsayıcı büyümeye katkıda bulunabilir. Veri analitiği, sigorta şirketlerinin müşteri ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olacak ve kullandıkça ödeme kapsamı gibi daha özel ve uygun fiyatlı teklifler sunmalarına olanak tanıyacak.

Kovid-19’a Rağmen Sigorta Talebi Beklenenden İyi oldu

Gelişmiş piyasalardaki sigorta talebi, 2020’nin ilk yarısında beklenenden daha iyi bir şekilde gerçekleşti. Bu nedenle, başlangıçta haziran tahmininde durgunluk öngören Swiss Re Institute, şimdi küresel hayat dışı primlerin bu yıl yüzde 1,1 oranında büyüyeceğini ve 2021 ve 2022’de ortalama yıllık yüzde 3,6 büyüme olacağını tahmin ediyor. Hacimlerin önümüzdeki yılın sonuna kadar salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor.

Gelişmiş piyasa hayat dışı primlerinin, ticari sigortada primleri artıracağı; gelişmiş Asya ve ABD liderliğinde, hem 2021 hem de 2022’de yüzde 3’e yakın büyüyeceği tahmin ediliyor.

Çin, büyük ölçüde önümüzdeki iki yıl içinde yıllık tahmini yüzde 10 primlerle en hızlı büyüyen pazar olmaya devam edecek. Diğer gelişmekte olan piyasalar, yıllık yaklaşık yüzde 4’lük toplam prim artışı görecek.

2021’de yüzde 3 büyüme beklentisi

Yaşam piyasası, bu yılki ekonomik gerilemede daha da zorlaştı ve artan işsizlik ve daha az satın alma gücü ortamında küresel primlerin yüzde 4,5 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. Bu aynı zamanda, ABD’de beklenenden daha güçlü bir pazar büyümesi sayesinde haziran ayındaki yüzde 6 düşüş tahmininden daha düşük bir düşüş.

Düşük faiz ortamı, tasarruf türü ürünleri daha az cazip hale getirdiği için sektöre ağırlık verdi. Bununla birlikte, yaşamda da, Swiss Re Institute, ekonomik toparlanmanın ardından 2021’de yüzde 3 trend büyümesine hızlı bir dönüş öngörüyor.

Bu toparlanmaya, başta gelişmekte olan Asya olmak üzere, yükselen piyasalar önderlik edecek ve primlerin 2021’de yüzde 6,9 artması bekleniyor.

Kovid-19 sonrası artan risk bilinci, sektör kurtarmanın ana itici gücü olacaktır. Diğer bir etken de dijital sigortanın hızla benimsenmesi olacak.