Sigortacılar zihin sağlığını ölçecek

AXA, dünya çapında Küresel Zihin Sağlığı ve Refah çalışması yaptırarak, sonuçlarını açıkladı. Buna göre de 2021’de, dünya çapındaki insanların yalnızca yüzde 44’ü kendini mutlu hissetti. Yapılan anket kapsamında AXA, ruh sağlığında zaman içinde kaydedilen ilerlemeyi izlemek için AXA Zihin Sağlığı Endeksi başlattı.

Yapılan araştırmaya göre, 2021’de, yaşanan pandemi nedeniyle dünya çapındaki insanların sadece yüzde 44’ü kendini mutlu hissetti. Yine araştırmaya göre insanların yüzde 37’si ülkelerindeki halk sağlığı sisteminin yeterli desteği sağladığını düşünüyor.

AXA Sigorta, dünya çapında Küresel Zihin Sağlığı ve Refah çalışması yaptırarak, sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, insanların strese nasıl tepki verdiklerini ve akıl sağlığının yaş ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığını, refahın nasıl iyileştirilebileceği incelendi. Buna göre de 2021’de, dünya çapındaki insanların yalnızca yüzde 44’ü kendini mutlu hissetti.

EN MUTLU OLANLAR ÇİNLİLER

Pandeminin etkilerine rağmen geçen yıl kendilerini mutlu hissettiklerini söyleyen katılımcıların yüzde 44’ü arasında en mutlu olanların Çin (%57), İspanya (%50) ve İsviçre’de (%54) olduğu tespit edildi. Sırası ile diğer ülkeler ise Japonya (%27), İtalya (%37) ve Fransa (%39).

Ülkelerinin halk sağlığı sisteminin yeterli desteği sağladığını düşünen katılımcıların yüzde 37’sinin yüzde 24’ü İtalya’da, yüzde 23’ü İngiltere’de. Buna karşılık, ülkelerinin halk sağlığı sistemine daha fazla güvenen katılımcılar Çin (%65) ve İsviçre (%58) oldu.

ZİHİN SAĞLIĞI ENDEKSİ BAŞLATILDI

Çalışanlara odaklanıldığında, ankete katılanların yüzde 37’si işverenlerinin yeterli ruh sağlığı desteği sağladığını hissetti. Bu oran Japonya’da yalnızca yüzde 20 ve Hong Kong’da yüzde 32’dir. Bu durum, şirketlerin ve sağlık sistemlerinin zihinsel çevreyi önleme, destek ve bakımı iyileştirmedeki önemli rolünü vurguluyor.

Yapılan anket kapsamında AXA, ruh sağlığında zaman içinde kaydedilen ilerlemeyi izlemek için AXA Mind Health Index’i (AXA Zihin Sağlığı Endeksi) başlattı. Ülkelere göre uyarlanan endeks, bireyleri, işletmeleri, sağlık profesyonellerini ve politika yapıcıları, hastalıkları önlemelerine ve refahı artırmalarına yardımcı olmak için ruh sağlığı yaklaşımlarında desteklemektedir.