Sigortada büyüme rakamı açıklandı

TSB, sigorta pazarının 2020 yılı verilerini açıkladı. Buna sigortacılar, geçen yıl, 82.5 milyar liralık prim üreterek yüzde 19,3 büyüme gerçekleştirdiler. Ancak, yıllık enflasyon ile mukayese edildiğinde büyüme yüzde 4,1 oldu.

Sigorta pazarı 2020’de yüzde 19,3 büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının 2020 yılı verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl, sigorta şirketleri toplam 82 milyar 575 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirerek, 2019’un aynı dönemine göre prim üretiminde yüzde 19,3’lük büyüdüler. Toplam prim üretiminin 68.1 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 14.4 milyar lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı. 2020 yılında sigorta şirketleri hayat dışı branşlarda yüzde 17,7, hayat sigortalarında ise yüzde 27 büyüdü.

2019’un Altında, 2018’in Üzerinde Büyüme

2020 yılı büyüme ramları enflasyon ile mukayese edildiğinde ise sigorta pazarı geçen yıl yüzde 4,1 büyürken; hayat sigortalarında büyüme yüzde 10,9, hayat dışı sigortalarda ise büyüme yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

2019 yılı ile mukayese edildiğinde ise sigorta pazarı 2020’de, 2019’daki büyümeyi yakalayamadı. 2019 yılında sigorta pazarı toplamda yüzde 26,7 büyümüştü ve hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 21,3, hayat sigortalarında da yüzde 64,1 olmuştu. 2019 yılındaki enflasyon ile mukayese edildiğinde ise sektör genel olarak yüzde 13,3 büyümüştü.

2018’de ise sektör toplamda yüzde 17,4 büyümüştü, o yılki enflasyon ile mukayese edildiğinde de sigorta pazarı 2018’de yüzde 2,4 küçülmüştü. Buna göre sigortacılar 2020 yılında, 2019’un altında, 2018’in üzerinde büyümüş oldu.

Sigortada Prim Üretimi ve Büyüme 

Branş 2020 TL 2019 TL Artış % Reel Artış %
Kaza 2.237.228.105 2.372.741.294 -5,71% -17,72%
Hastalık-Sağlık 10.095.516.816 8.358.100.508 20,79% 5,40%
Kara Araçları 10.737.412.046 9.406.268.988 14,15% -0,39%
Kasko 10.737.412.046 9.406.268.988 14,15% -0,39%
Raylı Araçlar 15.272 13.280 15,00% 0,35%
Hava Araçları 369.664.551 223.854.250 65,14% 44,10%
Su Araçları 621.688.667 413.511.536 50,34% 31,19%
Nakliyat 1.204.301.235 950.787.872 26,66% 10,53%
Yangın ve Doğal Afetler 10.585.806.877 8.447.104.595 25,32% 9,35%
Genel Zararlar 7.962.761.912 5.876.737.145 35,50% 18,23%
Kara Araçları Sorumluluk 20.487.190.549 18.712.174.135 9,49% -4,46%
Trafik-Yeşil Kart Dahil 19.564.265.651 18.009.126.923 8,64% -5,20%
Hava Araçları Sorumluluk 298.548.469 263.898.565 13,13% -1,28%
Su Araçları Sorumluluk 57.810.503 44.655.983 29,46% 12,96%
Genel Sorumluluk 2.190.044.929 1.712.228.206 27,91% 11,61%
Kredi 399.061.225 304.281.300 31,15% 14,44%
Kefalet 123.951.705 92.177.756 34,47% 17,34%
Finansal Kayıplar 547.980.509 505.294.367 8,45% -5,37%
Hukuksal Koruma 224.970.171 198.465.014 13,36% -1,09%
Destek 1.928 158.666 -98,78% -98,94%
Hayatdışı Toplam 68.143.955.472 57.882.453.461 17,7% 2,7%
Hayat Toplam 14.431.890.533 11.359.715.131 27,0% 10,9%
Genel Toplam 82.575.846.005 69.242.168.593 19,3% 4,1%

 

Kasko, Trafik Küçüldü

TSB’nin açıkladığı verilere göre 2020 yılında branş bazında incelendiğinde trafik ve kasko sigortaları küçüldü. Sigortacılar, kaskoda 10.7 milyar liralık prim üreterek, bir önceki yıla göre yüzde 14,15 büyüdüler ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde kaskoda reel olarak yüzde 0,39 küçülme yaşandı.

Aynı durum trafik sigortalarında da yaşandı. Geçen yıl şirketler trafik sigortasında 19.5 milyar liralık prim üreterek, 2019 yılına göre yüzde 8,64 büyüdüler, ancak reel olarak yüzde 5,20 küçüldüler. Geçen sene en çok küçülme ise reel bazda yüzde 17,72 ile kaza sigortalarında oldu.

2020 yılında, bir önceki senedeki büyümenin yakalanmamasının nedeni de trafik ve kaskodan oluş oto sigortalarından kaynaklandı. Ancak asıl etken yüksek enflasyondan kaynaklandı. Enflasyon nedeniyle sigorta pazarı düşük büyüdü.

Hangi Branşlar Büyüdü?

Sigorta sektörünün lokomotif branşlarına bakıldığında ise geçen yıl sağlık sigortalarında büyüme yüzde 20,79, reel büyüme ise yüzde 5,40 oldu. 2020’de nakliyat sigortaları yüzde 26,66, yangın ve doğal afet sigortaları yüzde 25,32, genel zararlar ise yüzde 35,50 büyüdü. Genel sorumluluk sigortaları da yüzde 27,91 olarak gerçekleşti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin