Sompo Sigorta’da atama

Sompo Sigorta’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna mart ayı itibarıyla Müjde Aslan atandı. Aslan, Sompo Sigorta’nın tüm finansal süreçlerinden sorumlu olacak. Son olarak Deloitte’ta Şirket Ortağı olarak görev alan Aslan 25 yılı aşkın süredir finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası birçok şirketin bağımsız denetim ve danışmanlık çalışmalarında görev almıştır.

(BASIN BÜLTENİ) Müjde Aslan, bağımsız denetim, birleşme ve satın alma, mali durum tespit ve benzeri çalışmalara liderlik etmiş, sürdürülebilirlik güvence hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yapmıştır. Şirketlere ve düzenleyici otoritelere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sektörel konularda eğitimler veren Müjde Aslan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahiptir. Aslan aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği üyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu üyesidir.