Sigorta pazarında toparlanma başladı

TSB’nin açıkladığı verilere göre 2021’in ilk çeyreğinde sigorta şirketleri toplam 25.2 milyar liralık prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre üretimde yüzde 15,8’lik artış gerçekleştirdiler. Reel büyüme ise yüzde 0,3 oldu. Ancak ay bazında incelendiğinde hayat sigortalarındaki üretim kaybının azaldığı, hayat dışı sigortalarda da büyümenin arttığı görülüyor.

Sigorta pazarının ilk çeyrek rakamları açıklandı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), açıkladığı verilere göre 2021’in Ocak-Mart döneminde sigorta şirketleri toplam 25.2 milyar liralık prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre üretimde yüzde 15,8’lik artış gerçekleştirdiler. Üretimin 21.4 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 3.8 milyar lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı. Buna göre de bu yılın ilk çeyreğinde hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 21 olurken, hayat sigortaları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,4 küçüldü.

Sektörün büyümesi enflasyon ile mukayese edildiğinde ise genel olarak sektör bu yılın ilk çeyreğinden, 2020’nin aynı dönemine göre reel olarak yüzde 0,3 küçüldü. Hayat dışı sigortalarda reel büyüme yüzde 4,2 olurken, hayat sigortaları ise yüzde 19,4 küçüldü. Bu da şu anlama geliyor ki, sigortada büyüme enflasyona takıldı.

Hayat Sigortalarında Küçülme Azaldı

Öte yandan, sektörün 2021’in ilk üç aylık performansına bakıldığında ise toparlanma dikkat çekiyor. Bunda da hayat sigortalarının olumlu etkisi bulunuyor. 2021’in Ocak ayında, sigorta pazarı nominal olarak hayat dışı sigortalarda yüzde 23,3, reel olarak da yüzde 7,3 büyürken; şubat ayında hayat dışı sigortalarda nominal olarak yüzde 19,7, reel olarak da yüzde 3,5 büyüdü.

Hayat sigortalarında ise bu yılın ocak ayında nominal olarak yüzde 21,3, reel olarak yüzde 31,5 küçülürken, şubat ayında hayat sigortalarında küçülme nominal bazda yüzde 16,9, reel olarak da yüzde 28,1 küçüldü. Mart ayında ise hayat sigortalarında küçülme azaldı ve nominal bazda yüzde 6,4, reel olarak da yüzde 19,4 küçüldü ki, bu da hayat sigortalarında toparlanmanın başladığını gösteriyor.

Bu çerçevede de sigorta pazarı toplamda bu yılın ocak ayında nominal olarak yüzde 15,6, reel olarak da yüzde 0,5 büyürken, şubat ayında nominal bazda yüzde 12,8 büyüdü ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sektör yüzde 2,5 küçüldü. Mart ayında da sektör toplamında hem nominal hem de reel büyümede artış yaşandı. Özetle, sigorta pazarında toparlanma başladı.

Kaskoda Büyüme Artıyor

Branş bazında incelendiğinde de 2021’in üç aylık döneminde hayat sigortalarının dışında sadece trafik sigortaları ve ferdi kaza sigortasında üretim düşüşü yaşandı. Trafik sigortaları, ilk üç ayda küçülse de ocak ve şubat aylarına oranla mart ayında trafik sigortasında üretim kaybının da azaldığı görülüyor. Kasko sigortalarında ise mart ayında, ocak ve şubat aylarına göre ciddi bir üretim artışı göze çarpıyor. Aynı şekilde ferdi kaza sigortalarında da küçülmenin yılın ilk iki ayına göre mart ayında azaldığı göze çarpıyor.

2021 Ocak-Şubat-Mart Sigorta Sektöründe Nominal ve Reel Büyüme (%)
Mart Şubat Ocak
Büyüme Reel Büyüme Büyüme Reel Büyüme Büyüme Reel Büyüme
Kaza -10,39 -22,88 -18,75 -29,72 -20,72 -31,04
Hastalık-Sağlık 18,61 2,09 17,3 1,46 22,84 6,85
Kasko 29,98 11,87 26,54 9,46 27,32 10,74
Raylı Araçlar 102,74 74,49 102,74 75,36 102,74 76,34
Hava Araçları 40,93 21,29 -9,18 -21,44 -52,05 -58,3
Su Araçları 47,51 26,96 24,93 8,06 43,82 25,09
Nakliyat 32,25 13,82 34,77 16,58 39,53 21,36
Yangın-Doğal Afetler 28,07 10,22 29,05 11,62 41 22,64
Genel Zararlar 41,99 22,2 39,93 21,03 46,96 27,82
Kara Araçları Sorumluluk 3,51 -10,91 2,45 -11,39 1,88 -11,39
Trafik-Yeşil Kart Dahil 1,89 -12,31 0,45 -13,11 -0,48 -13,44
Hava Araçları Sorumluluk 19,81 3,11 -21,12 -31,77 -2,01 -14,77
Su Araçları Sorumluluk 16,67 0,42 15,63 0,02 -41,45 -49,07
Genel Sorumluluk 40,2 20,67 37,51 18,94 23,73 7,62
Kredi 2,68 -11,62 30,2 12,62 45,41 26,47
Kefalet 201,03 159,09 239,71 193,84 124,22 95,02
Finansal Kayıplar 42,52 22,66 53,26 32,57 64,98 43,5
Hukuksal Koruma 17,2 0,87 10,92 -4,06 3,24 -10,2
Destek 14078,66 12102,99 14522,02 12547,71 0 -13,02
Hayatdışı Toplam 21 4,2 19,7 3,5 23,3 7,3
Hayat Toplam -6,4 -19,4 -16,9 -28,1 -21,3 -31,5
Genel Toplam 15,8 -0,3 12,8 -2,5 15,6 0,5