Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun teklifi Genel Kurulda kabul edildi

İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi içinde yer alan ve trafik sigortasında değişiklik öngören maddeler Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece sigorta sektörünün uzun zamandır beklediği düzenleme Genel Kurul’dan geçmiş oldu.

Peki, yeni düzenleme ile trafik sigortalarında neler değişecek?

Bedeni Tazminata Standart Getirilecek

Eklenen madde ile trafik sigortasından ödenecek özellikle bedeni tazminatların hesaplamasına standart getirilmesi amaçlanıyor. Teklife göre, destekten yoksun kalma tazminatı (vefat tazminatı) ve sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve trafik sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak. Hesaplamalara ilişkin esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Değer Kaybı Tazminatına Düzenleme

Yine tasarıya göre; ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecek.

Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak.

Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak.

Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecek.