TÜRMOB açıkladı: Depremin maliyeti 94 milyar dolar

Kahramanmaraş depreminin doğrudan maliyetlerinin 94 milyar dolar ve GSYH’da meydana gelmesi beklenen kaybın ise 7.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Deprem ve afet sigortasında toplanan primler ile özel sektör ve bireylerin yaptığı bağışların toplamı ise yaklaşık 3,5 milyar doları buluyor. Deprem nedeniyle meydana gelen maliyetler için yaklaşık 98 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı ortaya çıkıyor.

TÜRMOB, “6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Türkiye Ekonomisine ve Mali Müşavirlere Etkisi Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Raporda, depremden en çok etkilenen üç ilin ihracattaki payının yüzde 2,2 olduğu belirtilerek, üç ilin ihracat kaybının yüzde 30-35 düzeyinde olabileceğini (1,5-2 milyar dolar) diğer illerin ihracat kaybının yüzde 10’lar düzeyinde kalacağı (1,5 milyar dolar) buna göre toplam ihracat kaybımızın yaklaşık olarak 3-3,5 milyar dolar olacağı vurgulandı. TÜRMOB’un raporundaki çarpıcı başlıklar şöyle:

VERGİ KAYBI 70 MİLYAR TL

2022 yılında depreme maruz kalan 11 ilimizden toplanan vergilerin toplamı yaklaşık 121 milyar TL’dir. Bu, Türkiye vergi toplamının yüzde 5,1’idir. Bu illerimizin tümünde karşımıza çıkacak vergi kaybının toplamda 70 milyar TL’yi (3,7 milyar USD) aşabileceğini tahmin ediliyor.

AFET SİGORTASINDAN TOPLANAN PRİMLER

Depremin doğrudan maliyetlerinin 94 milyar dolar ve GSYH’da meydana gelmesi beklenen kaybın ise 7,5 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Deprem ve afet sigortasında toplanan primler ile özel sektör ve bireylerin yaptığı bağışların toplamı ise yaklaşık 3,5 milyar doları bulmaktadır. Dolayısıyla deprem nedeniyle meydana gelen maliyetler için yaklaşık 98 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrudan maliyetlerin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin olarak alınacak kararlar, oluşturulacak politikalar depremin dolaylı etkilerinin veya maliyetlerinin ne kadar zamana yayılacağından, ne kadar büyüyeceğine ve hatta toplumun hangi kesimlerini nasıl etkileyeceğine kadar birçok faktörü belirleyecektir.