Ülkelerin salgında gelir ve tasarruf eğilimleri

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve salgında ekonomileri en çok etkilenen 11 ülkenin gelir, tasarruf, harcama karnesi belli oldu. Salgında gelirde hem de tasarruflarda düşüşün en çok yaşandığı ülke Güney Amerika olurken, tasarruflarını en çok artıran ülkeler ise Hindistan ve Çin oldu.

Editör: Serdar YİĞİTOL

McKinsey, kovid-19’un finansal refah üzerindeki etkisini anlamak için, içinde Türkiye’nin de bulunduğu pandemiden en çok etkilenen en büyük ekonomileri temsil eden 11 ülkedeki finansal karar alıcı duyarlılıklarını ve davranışlarını izledi. Araştırma, interaktif, binlerce katılımcının kendi ülkelerindeki ekonomik, finansal ve istihdam koşullarının geleceği hakkında ne düşündüğünü ve bu koşulların hane gelirini, tasarruflarını ve harcama davranışlarını nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu.

Türkiye’de Gelirlerdeki Düşüş Yüzde 49 Oldu

Araştırmanın sonuçlarına göre salgında gelirlerdeki düşüşün en çok yaşandığı ülke yüzde 65 ile Güney Amerika oldu. Güney Amerika’yı yüzde 53 ile Meksika, yüzde 50 ile Hindistan izledi. Türkiye’de ise gelirlerdeki düşüş yüzde 49 oldu. Pandemide gelirlerde artışın yaşandığı ülkeler ise Hindistan ve Çin oldu. Salgında gelirlerin aynı kaldığı ülke ise yüzde 57 ile ABD oldu. ABD’den sonra ikinci sırayı ise İtalya aldı. Türkiye’de ise yüzde 44’lük oranda gelirlerde bir değişme yaşanmadı.

Tasarruflar En Çok Güney Amerika’da Azaldı

Salgında ülkelerin tasarruf eğilimleri de araştırıldı. Tasarrufların en çok düştüğü ülke yüzde 77 tasarruf azalışıyla Güney Amerika oldu. Güney Amerika’yı yüzde 66 ile Meksika, yüzde 62 ile Brezilya izledi. Türkiye’de ise yüzde 41 oranında tasarruflarda azalma yaşandı. Yine salgında tasarruflarda en çok artışın yaşandığı ülke ise yüzde 28 tasarruf artış oranı ile Hindistan, yüzde 26 tasarruf artış oranı ile Çin oldu.

Harcamalar açısından bakıldığında ise 11 ülkenin tamamında harcamalar azaldı. En çok harcamanın azaldığı ülke ise yüzde 57 ile Güney Amerika oldu. Türkiye’de ise harcamalardaki azalış oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti. Harcamalarını en az azaltan ülke ise Almanya oldu.

11 Ülkenin Salgındaki Gelir, Tasarruf, Harcama Durumu (%)

Gelir Tasarruf Harcama
Ülkeler Düşüş Aynı Artış Düşüş Aynı Artış Düşüş Aynı Artış
Türkiye 49 44 7 41 44 17 45 39 16
ABD 36 57 8 41 44 15 45 39 16
İspanya 43 54 3 47 43 9 32 49 18
G. Amerika 65 28 6 77 14 8 57 16 27
Meksika 53 41 6 66 27 7 38 30 32
İtalya 46 52 2 53 40 7 36 48 16
Hindistan 50 30 20 56 16 28 39 20 41
Almanya 23 73 4 27 64 9 22 62 16
Çin 39 41 20 38 36 26 26 34 41
Brezilya 51 43 6 62 24 14 29 27 44
Avustralya 36 56 9 39 46 16 39 39 21