Vakıf ve sandıkların BES’e aktarımı nasıl olacak?

Meclis’e sevk edilen kanun tasarısı ile sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri BES’e aktarılabilecek. Edinilen bilgiye göre tasarının yasalaşması halinde ilk etapta 5 milyar liralık bir aktarım olacak. Bazı büyük banka sandıkları da birikimlerini BES’e aktaracak.

Meclis’e sevk edilen Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES’e aktarımının da önü açılıyor.

Tasarıda, “Özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına izin verilerek, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, birikimlerinin profesyonel fon yönetim uzmanlarınca değerlendirilmesi gibi BES kapsamında sunulan fırsatlardan faydalanma imkanı sağlanması ve BES’teki birikim tutarının artırılması amaçlanmaktadır” deniyor.

Hangi Vakıf ve Sandıklar Aktarım Yapabilecek?

Peki, kimler aktarım yapabilecek ve aktarım nasıl olacak?

 • Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık, tüzel kişiliğe haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri birikimleri BES’e aktarabilecek.
 • Aktarım yapılması için dernek, vakıf, sandıkların yetkili organlarının karar alması gerekiyor.
 • Emeklilik taahhüt planlarındaki belirlenmiş fayda esaslı olmayan birikim ve taahhütlerin aktarımı için yetki organ kararı gerekmeyebilir.
 • 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurtiçi veya yurtdışındaki birikimler aktarılabilecek.
 • Aktarımlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen yapılabilecek.
 • BES’e aktarılan tutarlar gelir vergisine tabi olmayacak.
 • Aktarım yapan üyeler vefat ve sakatlık hariç olmak üzere 3 yıl içinde BES’ten çıkamayacak.
 • Aktarım yapanların sistemde kazanacakları süreler, aktarım sonrası emeklilik hakkını hangi yaşta elde edecekleri sonradan yapılacak düzenlemelerle netleşecek.
 • Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilecek taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
 • Aktarım sırasında oluşacak harçlar, damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisi alınmayacak.
 • Aktarım yapan kişilerden aktarıma ilişkin giriş aidatı dahil hiçbir kesinti yapılmayacak.

İlk Etapta 5 Milyar Liralık Aktarım Bekleniyor

Peki, vakıf ve sandıkların aktarımının BES’e katkısı ne olacak? Edinilen bilgiye göre Meclis’e gönderilen tasarının yasalaşması halinde ilk etapta 4-5 milyar liralık bir aktarım yapılacağı tahmin ediliyor. Bu aktarımın içinde bir-iki büyük bankanın sandıklarının üyeleri de bulunuyor.