Zarar 280 milyar dolar yüzde 43’ü sigortalı

2021 yılının doğal afet zararlarının bilançosu çıktı. Doğal afet kaynaklı toplam zarar 280 milyar dolar oldu. Küresel düzeyde, 2021’deki doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yaklaşık yüzde 57’si sigortalı değildi. Afetlerin çoğunluğu da iklim değişikliğinden kaynaklandı.

2021’de doğal afet kaynaklı toplam zarar 280 milyar dolar oldu. Bunun sadece yüzde 43’ü sigortalıydı. Münih Re, 2021 yılı doğal afetlerin bilançosunu çıkardı. Geçen yıl yüzde 43’ü sigortalı olmak üzere toplam zarar 280 milyar dolar olarak gerçekleşti. Münih Re’ye göre 2021 yılı, sigorta sektörü için şimdiye kadarki en pahalı ikinci yıl oldu. Afetlerin çoğunluğu da iklim değişikliğinden kaynaklandı.

Münih Re’nin tespitlerine göre, dünya çapında doğal afetler 2021’de önceki iki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek kayıplara neden oldu. Geçici verilere göre fırtınalar, seller, orman yangınları ve depremler 280 milyar dolar değerindeki varlıkları yok etti. 2020’de, 210 milyar dolar olan zarar, 2019 yılında 166 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

SİGORTA AÇIĞI AZALIYOR

2021 yılında yaklaşık 120 milyar dolar hasar sigortalandı, bu da önceki iki yıldan daha fazlaydı. 2019’da 57 milyar dolar hasar sigortalanırken, 2020 yılında 82 milyar dolar hasar sigortalanmıştı.

Küresel düzeyde, 2021’deki doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yaklaşık yüzde 57’si sigortalı değildi. Bu sigorta açığı son birkaç on yılda sanayileşmiş ülkelerde azalırken, daha yoksul ülkelerde yüzde 90’ın üzerinde değişmeden kaldı.

AVRUPA’DA SELLER REKOR KAYIPLARA NEDEN OLDU

Münih Re’nin raporuna göre 2021’de, Avrupa’da seller rekor kayıplara neden oldu. Toplam zarar 46 milyar euroya (54 milyar dolar) ulaştı ve bunun 33 milyar eurosu (40 milyar doları) Almanya’daydı. Almanya’da sigortasız altyapı kayıpları ve sel için sınırlı sigorta yoğunluğu nedeniyle sigortalı kısım nispeten düşüktü. Alman Sigortacılar Birliği tarafından sağlanan rakamlara göre, 8,2 milyar eurosu (9,7 milyar dolar) Almanya’da olmak üzere 11 milyar euro (13 milyar dolar) sigortalı. 2021’de yaşananlar, Almanya ve Avrupa’da bugüne kadarki en maliyetli doğal afet oldu.

ABD’DE TOPLAM ZARAR 145 MİLYAR DOLAR

ABD, 2021’de (yaklaşık 145 milyar dolar) doğal afet zararlarında çok yüksek bir paya sahipti ve bunun 85 milyar doları sigortalıydı. Hem genel hem de sigortalı zararlar önceki iki yıla göre önemli ölçüde daha yüksekti. Toplam zararlar 2020’de 100 milyar dolar, 2019’da 52 milyar dolarken; sigortalı zararlar 2020’de 67 milyar dolar, 2019’da 26 milyar dolardı.

EN MALİYETLİ AFET IDA KASIRGASI

2021’deki en maliyetli doğal afet, 29 Ağustos’ta New Orleans’ın 90 km güneyinde büyük bir kasırga olarak karaya ulaşan Ida Kasırgasıydı. On binlerce bina hasar gördü veya yıkıldı. Ida Kasırgası 65 milyar dolar zarara neden oldu ve bunun yaklaşık 36 milyar doları sigortalı (%55). Toplam 114 kişi hayatını kaybetti.