Asgari ücret desteğinden kimler yararlanacak?

2023 yılı Ocak-Haziran aylarında istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, işverenlere; finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 13,33 TL, aylık 400 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Kanun tasarısı yasalaştı, 2023 yılında asgari ücret desteği 400 liraya çıktı. Geçen senenin Temmuz-Aralık döneminde çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan tüm işverenlere günlük 3.33 lira, aylık 100 lira destek verilmişti. 2023 yılında da asgari ücret desteği devam edecek ve destek tutarı da 400 liraya çıkacak.

Bu kapsamda 2023 yılı Ocak-Haziran aylarında istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, işverenlere; finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 13,33 TL, aylık 400 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 500 lira olarak uygulanacak.

YENİ KURULAN ŞİRKETLER DE YARARLANACAK

Peki, asgari ücret desteğinden hangi işletmeler yararlanacak?

  • Asgari ücret desteği uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için verilecek.
  • 2022 yılının son 6 ayında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2023 yılı Ocak-Haziran aylarında günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
  • 2023 yılında kurulan işletmeler de asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.
  • 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için asgari ücret desteği 500 TL olarak esas alınacak.

EV HİZMETLERİNE DE DESTEK VAR

  • Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor.
  • İşveren, bu yılın son 6 ayında çalıştırdığı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmez ya da primlerini eksik bildirirse ve bunun da tespiti yapılırsa; asgari ücret desteği gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Bu durumda olan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.
  • Kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/A kapsamında çalışan sigortalılar destekten yararlanamayacak.