BES ve sigortadaki yeni düzenlemelerin takvimi belli oldu

Ekonomi Reformlarına yönelik takvim belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi Reformları Eylem Planını, Reform Takvimi adı altında yayımladı. Böylece BES ve sigortacılıkta yapılacak yeni düzenlemelerin tarihleri ve düzenlemenin içeriği de netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 12 Mart’ta açıkladığı Ekonomi Reformlarına yönelik takvim belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi Reformları Eylem Planını, Reform Takvimi adı altında yayımladı. Reformlar içinde sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik de önemli düzenlemeler var. Açıklanan Reform Takvimi kapsamında sigortacılık ve BES’te yapılacak düzenlemelere yönelik tarihler de netleşti. BES’e yönelik düzenlemelerin tamamına yakını bu yılın haziran ayına kadar tamamlanacak. Sigortacılık ile ilgili düzenleme ise bu yılın sonunda bitecek.

BES’teki Düzenlemeler Haziran Sonunda Tamam

İşte, BES ve sigortacılıkta yapılacak düzenlemeler ve düzenlemelerin takvimi…
  • 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenleme 30 Haziran 2021 tarihine kadar bitmiş olacak. Bu düzenleme için de kanuni düzenleme yapılacak.
  • BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak. Bu uygulama için de 30 Haziran 2021 tarihine kadar düzenleme tamamlanacak. Düzenleme olarak da kanun çıkartılacak.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Bu reforma yönelik düzenleme de 30 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Bunun için de kanuni düzenleme yapılacak.
  • Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek. Bu düzenleme de 30 Eylül 2021 tarihine kadar bitmiş olacak ve bunun için idari düzenleme yapılacak. Sorumlu kurum Sermaye Piyasası Kurulu olacak. İlgili kurumlar da Sigortacılık ve Özel Emeklilik Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Takasbank, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olacak.
  • KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak, KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak. Bu konuda yapılacak düzenleme ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Düzenleme için hem kanuni düzenleme yapılacak hem de idari karar açıklanacak. Sorumlu kurumlar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk Reasürans da ilgili kurum olarak düzenlemede yer alacak.
Ekonomi Reformları Eylem Planını, Reform Takvimi’nde Sigortacılık ve BES