Çarpıcı çalışan anketi. İşe dönüşe nasıl bakıyorlar?

Kovid-19’a karşı tam aşılı nüfus arttıkça, daha fazla işveren çalışanlarından ofise geri gelmelerini istiyor. Ancak bazı çalışanlar işe dönüşü memnuniyetle karşılarken, yeni bir McKinsey anketine katılanların üçte biri işe dönüşlerinin ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Henüz işe geri dönmeyenlerin neredeyse yarısı, olumsuz zihinsel sağlık etkileri bekliyor.

McKinsey’in araştırmasına göre, halihazırda pandemiden kaynaklanan zihinsel sıkıntıda kayda değer bir artış yaşanırken, milyonlarca insanın işyerine döndüklerinde başka bir stres ve endişe dalgasıyla karşılaşmaları gibi bir risk var.

Pandemi sonrası operasyonlarında fiziksel güvenliğin yanı sıra psikolojik güvenliği de tanıyan ve önceliklendiren işverenler, çalışanların ruh sağlığına yardımcı olabilir. Bu desteğin, çalışan refahı, memnuniyet, üretkenlik ve devamsızlık dahil olmak üzere kritik işyeri sonuçları üzerinde somut etkileri olabilir. İşverenler, çalışanların güvenlik endişelerini ve yerinde çalışmaya dönüşte esneklik ihtiyaçlarını desteklemek için acil önlemler alabilir. Uzun vadede, akıl sağlığını, aidiyeti ve esnek çalışma biçimlerini desteklemek için çalışma modellerini ve işyeri kültürünü geliştirmeye devam edebilirler. Bazı işverenler şimdiden adım atmaya başlamış olsa da fırsatlar devam ediyor.

Çalışanlar İşe Dönüşün Olumsuz Etkileri Olacağına İnanıyor

McKinsey’in anketine göre, henüz uzaktan çalışmadan yerinde çalışmaya geri dönmemiş olanlardan bazıları, geri dönüşlerinin ruh sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olmasını beklerken (yüzde 19), katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 49) geri dönmenin bir şekilde veya önemli ölçüde olumsuz olacağını tahmin ediyor. Ankete katılanların yüzde 36’sı sahada çalışmanın zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bildirirken, yüzde 37’si olumlu etkiler bildirdi.

Çalışanlar uzaktan çalışmadan sahaya döndüklerinde, kovid-19 güvenliği ve esnek çalışma düzenlemelerinin stresi hafifletmeye yardımcı olabileceğini bildiriyorlar. Güvenlik müdahaleleri arasında iyileştirilmiş hava filtrasyonu temel bir istekti ve yanıt verenlerin yüzde 62’si, sahaya geri dönmekten dolayı yaşadıkları stresi azaltabileceğini bildirdi.

Esnek Çalışma Stresi Azaltabilir

Çalışanlar ayrıca işin ne zaman ve nerede yapılacağına karar vermede özerklik talep ediyor. Sahaya dönenlerin çoğunluğu esnek çalışma programlarının (yüzde 60) ve hibrit çalışma düzenlemelerinin (yüzde 57) stresi azaltabileceğini bildiriyor. Çalışanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 62), ek izinlerin yerinde çalışmaya geri dönmeyle ilgili stresleri hafifletebileceğini bildiriyor.

Ebeveynler İşe Dönmeye Nasıl Bakıyor?

Evlerinde çocukları olan kişilerin, yerinde çalışmaya geri dönmenin zihinsel sağlıklarını olumsuz etkilediğini bildirme olasılığı daha yüksekti. Çocuğu olan katılımcıların yüzde 44’ü, evde çocuğu olmayanların yüzde 27’sine kıyasla, olumsuz zihinsel sağlık etkisi bildirdi. Pandeminin ebeveynler üzerindeki etkisi hakkındaki tartışmaların çoğu, iş ve çocuk bakımını dengeleme zorluğuyla ilgili olsa da bu katılımcılar ayrıca kendileri ve aileleri için fiziksel güvenlik konusunda özellikle endişe duyduklarını söylediler. Streslerini azaltacak işyeri politikaları hakkında anket yapıldığında, en iyi seçimleri güvenlikle ilgiliydi. Kovid-19 için

İşverenler Nasıl Yardımcı Olabilir?

Pandemi sonrası yeni normale dönüş, bir gecede uzaktan faaliyetten yerinde faaliyete geçiş değildir. Birçok kuruluş, tüm çalışanlarının en iyi çalışmalarını destekleyen kapsayıcı ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak için işletim modellerinde ve uyarlanabilir, esnek çalışmada kalıcı değişiklik planlıyor.

İşverenler, yerinde çalışmanın olumlu etkilerini teşvik etmek ve olumsuz etkiler yaşama olasılığı daha yüksek olan çalışanları desteklemek için işe dönüş planlarını tasarlayabilir. Yerinde çalışmaya geri dönmek, bazı çalışanlar için bağlılığı ve etkinliği artırırken bazılarında ise engelleyebilir. İşverenler, çeşitli iş gücünün ihtiyaçlarını hesaba katan stratejiler tasarlayabilir. Yerinde çalışmaya geri dönmenin zihinsel sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bildiren katılımcılar, döndüklerinde daha verimli saatlere sahip olduklarını bildirme olasılıkları üç kat daha fazlaydı.

İşverenler Hangi Önlemleri Alabilir?

  • Belirli kovid-19 uygulamalarıyla çalışanların ve ailelerinin sağlığına ve güvenliğine özen göstermek. Örneğin, iyileştirilmiş hava filtreleme, sosyal mesafeye yardımcı olmak için belirli alanların kapatılması, kovid-19 testine kolay erişim…
  • Esnek ve hibrit/uzaktan çalışma seçeneklerini desteklemek ve çalışanların deneme sürelerinden sonra programlarını ve hibrit/uzaktan düzenlemelerini ayarlamalarına izin vermek.
  • Olumsuz tutumları ve ayrımcı politikaları, çalışanların refahını artırabilecek daha sağlıklı tutumlar ve politikalarla değiştirerek damgalamayı doğrudan ele almak.

İşverenler, geri dönüş planlamasının bir parçası olarak çalışanların ruh sağlığına öncelik vererek, çalışanları için stres ve kaygıyı azaltabilir. Bunu yaparken, işverenler, işgücünde ruh sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunma fırsatına sahip olurlar. Çalışanların pandemi sonrası ruh sağlığını anlamak, önceliklendirmek ve planlamak, bir kuruluşun işe dönüş stratejisinin önemli bir parçasıdır.