Çarpıcı makale. İklim riski sigorta sistemini nasıl etkiler?

İklim riskinden hem sigorta şirketlerinin hem de bankaların kaybedecek çok şeyi var. Yayımlanan makalede, sigorta şirketlerinin riskleri üstlendikleri ve iklim değişikliğinden etkilenebilecek varlıklara yatırım yaptıkları için iki kat daha fazla maruz kaldıklarına dikkat çekiliyor. Sel durumunda olduğu gibi belirli özel olaylara karşı önemli bir koruma boşluğu bulunuyor. Son 20 yılda, sigortanın gelişmekte olan pazarlardaki sellerden kaynaklanan toplam ekonomik kayıpların sadece yüzde 7’sini ve gelişmiş ekonomilerde yüzde 31’ini kapsadığı tahmin ediliyor.

Çevresel felaketten kaçınmak istiyorsak, küresel sera gazı emisyonlarının 2030’un sonundan önce yüzde 43 oranında azaltılması gerekiyor. Bu durum herkesi ilgilendirirken, finans sektörü de bu tehditten istisna olamaz. Sigorta şirketleri söz konusu olduğunda, aşırı iklim olayları sigorta kapsamında bir düşüşe neden olabilir. Bankacılık için bu, hem aileler hem de işletmeler tarafından temerrüde düşme olasılığının artmasına ve kredileri güvence altına almak için daha az teminata neden olur. Ayrıca, borçluların ödeme kapasitesini azaltmanın yanı sıra varlık fiyatlarını ve oynaklığı da etkiler.

Mapfre bülteninde yer alan ‘İklim riski finansal sistemi nasıl etkiler?’ başlıklı makalede iklim riskinden hem sigorta şirketlerinin hem de bankaların kaybedecek çok şeyi olduğuna değiniliyor. Makalede, şu değerlendirmeler yapılıyor: Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin 2021’de yayınlanan son küresel raporu, sigorta şirketlerinin yatırım varlıklarının yüzde 35’inden fazlasının ‘iklim ile alakalı’ olarak kabul edilebileceğini gösteriyor. Raporda ayrıca, sigorta şirketlerinin riskleri üstlendikleri ve iklim değişikliğinden etkilenebilecek varlıklara yatırım yaptıkları için iki kat daha fazla maruz kaldıklarına dikkat çekildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Mapfre Economics Analiz, Sektörel Araştırma ve Düzenleme Direktörü Ricardo González García, iklim değişikliğinin etkilerinin doğal afetlerin daha sık ve şiddetli hale gelmesine neden olduğunu açıklıyor. Tahminler genellikle bu ikincil risklerin doğal afetlerden kaynaklanan sigortalı kayıpların yarısından fazlasını oluşturduğunu ve 2021’de bu tür olaylardan kaynaklanan tüm sigortalı kayıpların yüzde 70’inden fazlasını temsil ettiğini göstermektedir. Swiss Re’nin verilerine göre, doğal afetler nedeniyle küresel ekonomik kayıpların 2021 yılında yaklaşık 270 milyar dolar olduğu ve bir önceki yıla göre 53 milyar dolar daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Toplam sigortalı zararları, mevcut verilere göre, bir yıl için dördüncü en yüksek tutar olan 119 milyar dolara yükseldi.

Buna ek olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçtiğimiz günlerde bankaları, iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal riskleri ele almazlarsa, sistem üzerindeki baskının artmasına yol açacak daha fazla sermaye gereksinimi ve para cezasıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı. Bu yılın temmuz ayında, Christine Lagarde liderliğindeki ECB, aşırı hava olaylarının sıklığının artması nedeniyle bankaların 70 milyar avroluk olumsuz bir etkiyle karşı karşıya kalabileceğini hesapladı. Buna ek olarak, Avrupa düzenleyicisine göre, sektörün finansal olmayan kurumsal müşteriler aracılığıyla elde ettiği gelirin yaklaşık üçte ikisi, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi daha dağınık hale getirecek olan sera gazı yoğun endüstrilerden kaynaklanmaktadır.

İKLİM RİSKİYLE NASIL MÜCADELE EDEBİLİRİZ?

İklim değişikliği görevlerini yerine getirmek için Avrupa Birliği, finansal ürünlerin çevre alanındaki şeffaflığını ve standardizasyonunu geliştirmek amacıyla finansal hizmetler sektöründe sürdürülebilirlik ile ilgili açıklama yönetmeliğini tasarlamıştır. Taksonomi Yönetmeliği oluşturuldu ve altı çevresel hedefe dayanarak çevresel olarak sürdürülebilir olarak kabul edilebilecek ekonomik faaliyetlerin bir listesini oluşturdu.

Bu arada, Avrupa Konseyi haziran ayında Solvency II direktifinde yapılacak değişiklikler konusunda bir anlaşmaya vararak, sigorta ve reasürans endüstrisinin Sermaye Piyasaları Birliği’nin başarısına, yeşil ve dijital geçişlerin finansmanına katkıda bulunmadaki rolünün altını çizdi. Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu’nun (EIOPA) rolüne ilişkin olarak, Konsey organa, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, doğal afetler ve iklimle ilgili risklerle birlikte sigorta şirketlerinin biyolojik çeşitlilik kayıplarına ilişkin bir risk değerlendirme raporu hazırlama ve makro ihtiyati risklerini değerlendiren sigorta şirketlerinin izlediği ulusal standartlar için tutarlı kılavuzlar tanımlamasını isteme görevini vermiştir.

SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ZORLUKLAR

González García’ya göre, sigortacıların sigorta fiyatlarını hesaplamak için halihazırda modelleri var, ancak bu olayların davranış kalıplarındaki ve ciddiyetlerindeki değişiklikler nedeniyle önemli değişiklikler meydana gelirse, kapsamın piyasadan kaybolacak kadar maliyetli olacağı veya güvenilir fiyatlandırma bilgilerinin eksikliği nedeniyle sigortalanamayan risklere dönüşeceği bir zaman gelebilir.

Her durumda, sel durumunda olduğu gibi belirli özel olaylara karşı önemli bir koruma boşluğu vardır. Son 20 yılda, sigortanın gelişmekte olan pazarlardaki sellerden kaynaklanan toplam ekonomik kayıpların sadece yüzde 7’sini ve gelişmiş ekonomilerde yüzde 31’ini kapsadığı tahmin edilmektedir. Sigorta kapsamına giremeyen durumlarda, normalde nüfusun uğradığı zararı bir dereceye kadar hafifletmeye çalışan devlet yardımına veya kamu-özel sektör ortaklıklarına dayanan başka mekanizma türleri de vardır.