İlk 5 ayda pazar büyüdü, kasko rekor kırdı

Sigorta şirketleri, bu yılın 5 ayında toplam 71.5 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 büyüme gerçekleştirdiler. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise sektör reel bazda yüzde 7,2 büyüdü. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yüzde 131,93 ile en yüksek büyümenin gerçekleştiği branş ise kasko sigortası oldu.

Sigorta şirketleri, bu yılın 5 ayında toplam 71.5 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 büyüme gerçekleştirdiler. Prim üretiminin 61 milyar TL’si hayat dışı sigortalardan, 10.5 milyar TL’si de hayat sigortalarından kaynaklandı. Hayat dışı sigortalar bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 88,6 büyürken, hayat sigortaları ise yüzde 72,7 büyüdü.

HAYAT DIŞINDA REEL BÜYÜME %8,7

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2022 yılı Ocak-Mayıs dönemi sektör rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyonla mukayese edildiğine sektör genelinde reel büyüme yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. Hayat dışı sigortalarda ise reel büyüme yüzde 8,7 olurken, hayat sigortaları ise ilk 5 aylık enflasyonla mukayese edildiğinde yüzde 0,5 küçüldü. Sektör ekonomideki sorunlara ve enflasyona rağmen ilk 5 ayda nominalde de reelde de yüksek büyümeye imza attı.

KASKODA REKOR BÜYÜME

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde en yüksek büyümenin gerçekleştiği branş ise kasko sigortası oldu. Kaskoda, şirketler, 11.1 milyar TL prim üreterek, geçen senenin ilk 5 ayına göre yüzde 131,93 büyüdüler. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise kaskoda reel büyüme 33,68 oldu.

Yüksek büyümenin gerçekleştiği ikinci branş ise nakliyat sigortaları oldu. Nakliyat sigortalarında şirketler bu yılın 5 aylık döneminde 1.4 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 114,20, reel olarak da yüzde 23,46 üretimlerini artırdı.

TRAFİK SİGORTASI 5 86,07 BÜYÜDÜ

Sağlık sigortalarında ise bu yılın Ocak-Mayıs döneminde sigorta şirketleri 10.1 milyar TL prim üretti. Bu üretimle sağlık branşı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 81 büyürken, enflasyona mukayese edildiğinde ise reel büyüme yüzde 4,36 olarak gerçekleşti.

Sektörün lokomotif branşı olan trafik sigortasında şirketler 14.8 milyar TL prim üretti. Geçen senenin ilk 5 ayı ile mukayese edildiğinde trafik sigortasında üretim nominal olarak yüzde 86,07 artarken, reel büyüme ise yüzde 7,25 oldu.

Sigortada 2022 Ocak-Mayıs Prim Üretimi (TL) ve Değişim (%)

Branş 2022 Üretim 2021 Üretim Değişim Reel Değişim
Kaza 1.431.596.415 864.468.052 65,6 -4,55
Hastalık-Sağlık 10.167.576.187 5.615.596.299 81,06 4,36
Kasko 11.102.106.038 4.786.835.891 131,93 33,68
Raylı Araçlar 0 30.962 -100 -100
Hava Araçları 160.118.588 55.962.917 186,12 64,91
Su Araçları 859.622.319 341.879.646 151,44 44,92
Nakliyat 1.483.312.571 692.497.318 114,2 23,46
Yangın Doğal Afetler 8.386.728.751 4.899.430.956 71,18 -1,34
Genel Zararlar 9.059.498.710 5.140.385.250 76,24 1,58
Kara Araçları Sorumluluk 14.820.768.033 7.964.981.552 86,07 7,25
Trafik-Yeşil Kart Dahil 13.874.423.727 7.534.752.561 84,14 6,13
Hava Araçları Sorumluluk 143.329.699 62.384.431 129,75 32,42
Su Araçları Sorumluluk 102.427.611 36.368.272 181,64 62,33
Genel Sorumluluk 2.081.041.146 1.240.593.347 67,75 -3,32
Kredi 369.097.053 228.695.787 61,39 -6,98
Kefalet 84.193.782 64.337.865 30,86 -24,58
Finansal Kayıplar 481.096.001 264.473.706 81,91 4,85
Hukuksal Koruma 189.878.854 102.300.404 85,61 6,98
Destek 95.474.695 297.136 32031,6 18419,66
Hayat Dışı Toplam 61.017.866.454 32.361.519.791 88,6 8,7
Hayat Toplam 10.546.311.871 6.108.133.547 72,7 -0,5
Genel Toplam 71.564.178.325 38.469.653.338 86 7,2