İşte, geleceğin sağlık ekonomisi

Video muayene, evde tanı ve giyilebilir monitör gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte eskiden yüz yüze gerçekleştirilen sağlık hizmetleri artık dijital alanlara kaymaya başlayacak.

Pwc’nin, Geleceğin Sağlık Ekonomisi-Pandemi Sırasında Sağlık Sistemlerini Dönüştürmek ve İnovasyonu Benimsemek çalışmasına göre; kovid-19 salgınının sağlık hizmetleri üzerindeki yoğun etkisi, sağlık sistemlerinin doğasını dünya çapında değiştiriyor. Çalışmaya göre, pandemi öncesinde yavaş yavaş hayatımıza giren tele tıp ve veri temelli modelleme gibi trendler, kovid-19 ile kayda değer derecede önem ve öncelik kazanarak geleceğin sağlık ekosisteminin beklenenden çok daha erken yapılanmasına sebep oldu.

Sağlıkta Dönüşüm Hızlandı

Pwc’ye göre, kovid-19, sağlık hizmetlerinde alışılmış kuralları hızla baştan yazıyor. Sağlık kuruluşlarının, ‘Yeni Sağlık Ekonomisi’de başarı sağlayabilmek için geleceğe uygun yeni bir stratejik kimlik adapte etmeleri ve geliştirmeleri gerekiyor. Mevcut modelleri onarma, yeniden tasarlama ve tekrar yapılandırma hedefleri sağlık sektöründeki oyuncuların bu krizden güçlenerek çıkmasını ve yenilenmiş bir sağlık hizmeti sunmasına imkân sağlayacak.

Pwc’nin araştırmasına göre, pandemi Yeni Sağlık Ekonomisi’nin gelişimini hızlandırıyor ve Yeni Sağlık Ekonomisi’nin bileşenleri, daha bağlantılı bir sağlık ekosistemini işaret ediyor. Ancak pandemi ile sağlık sektöründeki bu dönüşüm oldukça hızlandı.

Pandemi Neleri Hızlandıracak?

Araştırmaya göre, kovid-19 pandemisi muhtemelen şunları hızlandıracak: Video muayene, evde tanı ve giyilebilir monitör gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte eskiden yüz yüze gerçekleştirilen sağlık hizmetleri artık dijital alanlara kaymaya başladı. Ar-Ge ve klinik çalışmaların sanal ortama geçiş yapmasıyla beraber bu alanda çalışan iş gücünün çeşitli üyeleri de uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu sanallaştırma çalışmaları, sistemi düzensiz sağlık hizmeti etkileşiminden sürekli bakım modeline taşıyacak.