İşte, kentsel dönüşümde yol haritası

2021’de kentsel dönüşüme ağırlık verilecek. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kentsel dönüşümde yapılanlar ve gelecek yıl yapılacaklar detaylı yer aldı. Raporda, 685 bin bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edildiğine dikkat çekildi. Son 8 yılda, dönüşüm projesi izin 19,9 milyar TL ödenek sağlandı.

Editör: Aytaç NALLAR

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında 59 ilde 268 riskli alan, 33 ilde 158 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 16 yenileme alanı ilan edildiği belirtildi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 66 ide 48 bin hektar büyüklüğünde Rezerv Yapı Alanı belirlendiğine değinilen Programda, şunlara yer verildi:

“Riskli yapıları tespit etmek üzere üniversite, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşu ve yapı laboratuvarının da bulunduğu bin 292 kurum ve kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 685 bin bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edilmiştir. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının ihdas edildiği 2012 yılından itibaren, başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere yaklaşık 19,9 milyar TL ödenek sağlanmıştır.”

20 İlin Kentsel Dönüşüm Stratejisi Hazırlandı

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kentsel dönüşüm sürecinde alanın özelliklerine ve kentin içindeki fonksiyonuna göre bir dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacının devam ettiği de vurgulanarak, “Bu çerçevede 20 ilimizin kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmış, 25 ilimizde ise kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama çalışmaları Sürdürülmektedir” denildi.

Madde Madde 2021’de Yapılacaklar

Bu kapsamda 2021’de yapılacaklar ise madde madde şöyle sıralandı:

  • İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacak.
  • İstanbul genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanların planlaması yapılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınarak afet ve acil durum toplanma alanları oluşturulacak.
  • İstanbul’da mevcut yapılaşmış alanlarda yapı stoku dikkate alınarak, kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla mevcut altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılarak ihtiyaç duyulanlar yenilenecek.
  • Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim alanı bazında önceliklendirme için çok ölçütlü değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliştirilecek ve yerleşim alanları bu kapsamda önceliklendirilecek.