Kadının sigortada ağırlığı var ama…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Sigorta Gazetesi olarak sigorta ve emeklilik sektöründe kadın istihdamını analiz ettik. Durum bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. İyi; her iki sektörün genelinde kadın çalışan sayısı yüzde 54’e yakın. Ancak iş yönetici pozisyonuna gelince 64 şirket arasında sadece 2 şirketin genel müdür koltuğunda kadın oturuyor. Üst yönetim olarak bakıldığında da kadın çalışan oranı sadece yüzde 25. 64 şirketin yönetim kurullarında ise sadece 4’ünde yönetim kurulu başkanı kadın.

Sigorta Gazetesi Analiz

Sigortada istihdamın yarısından fazlası kadın çalışanlardan oluşsa da kadın yöneticinin azlığı dikkat çekiyor. Sektörde faaliyet gösteren 64 şirket arasında genel müdür pozisyonunda sadece 2 kadın görev alıyor. Şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerinde de durum farklı değil, şirket yönetim kurullarında çok az kadın bulunuyor.

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü, Türkiye’de kadın istihdamının en yüksek olduğu sektörlerin başında geliyor. Her iki sektörde toplam istihdamın yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşuyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta ve emeklilik sektöründe 2020 yılı istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılında, 14 bin 623’ü şirketlerde çalışan, 5.794’ü de doğrudan satış personeli olmak üzere sadece sigorta ve emeklilik şirketlerinde toplam 20 bin 777 kişi istihdam ediliyor. Bu çalışanların 11 bin 161’i de kadın çalışandan oluşuyor.  Böylece sigorta ve emeklilik şirketlerinden toplam çalışanların yüzde 53,71’i kadın çalışanlardan oluşuyor ki, bu da sigorta ve emeklilik sektörünü en fazla kadın çalışan sektörler arasında ilk sıraya taşıyor.

Acentelerde Çalışanların Yarısı Kadın

Sigorta ve özel emeklilik pazarında toplam 60 şirket faaliyet gösteriyor. Sigorta aracılık faaliyeti gösteren acente sayısı 15 bin 942, broker sayısı 146, bireysel emeklilik aracısı sayısı ise 51 bin 149. Ayrıca 4 bin 502 sigorta eksperi ve 300’e yakın da aktüer bulunuyor. Bu kapsamda sigorta ve emeklilik sektörü toplamda 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Sigorta acenteleri ve brokerlerde çalışanların yarısı da kadınlardan oluşuyor. Ancak sigorta eksperleri arasında kadın çalışan sayısı sektör ortalamasına göre daha düşük.

İŞKUR’un yaptı bir araştırmaya göre de sigortacılık meslek elemanlarının yüzde 53.6’sı, sigortacılık teknik personelinin yüzde 52.1’i, sağlık ve hayat sigortası satış temsilcilerinin yüzde 50.7’si kadın çalışanlardan oluşuyor.

Kadın Genel Müdür Sayısı Sadece İki

Ancak genel istihdamda yüzde 54’lük kadın çalışan oranı, şirket yönetiminde çok daha azlara iniyor. 60 sigorta ve emeklilik şirketi, 4 reasürans şirketi olmak üzere toplam 64 şirket arasında sadece 2 şirketin genel müdürlük koltuğunda kadın oturuyor. Bu da şunu gösteriyor ki, iş yönetici konumuna geldiğinde, sektör erkek egemen bir sektör halini alıyor.

Genel müdürlüğün dışında yönetici konumunda ise durum biraz daha iyi. 64 şirkette, genel müdür yardımcılığı görevinde 45 kadın çalışan bulunuyor. Ancak her sektördeki şirketlerde en az üç genel müdür yardımcılığı görevi olduğu hesaba katılacak olursa; üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 25’inin kadın çalışanlardan oluştuğu ortaya çıkıyor ki, bazı şirketlerin genel müdür seviyesindeki üst yönetiminde hiç kadın çalışan bulunmuyor.

64 şirketin yönetim kurullarında da durum çok farklı değil. Şirketlerin 4’ünde yönetim kurulu başkanı kadın iken geri kalan şirketlerin yönetim kurullarının büyük çoğunluğunda kadın yönetim kurulu üyesi hiç bulunmuyor.