Kanun teklifi Meclis’e geldi. İşte, tüm detayları ile istihdam teşvikleri

İstihdam teşviklerini içeren yeni Kanun Tasarısı teklifi Meclis’e sunuldu. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 43 maddeden oluşuyor. Maddelerin çoğunluğu istihdam desteklerini içeriyor. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği, normalleşme destekleri uzatılıyor. Yeni istihdam yaratan işverene destekler geliyor.

İşte, o maddeler…

  • İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
  • Mevcut durumda kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlara teşvik sağlanıyor. Bu kişileri istihdam eden işyerleri prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (603,32 TL ila 4.524,86 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Bu teşvik 2020’nin sonunda bitiyordu. Kanun teklifi ile bu teşvik 2023 yılının sonuna kadar uzatılacak.
  • Mevcut durumda istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan işyerleri 2020’nin sonuna kadar prim desteğinden yararlanıyordu. Yılsonunda bu destek de bitiyordu. Bu destek 2023 yılsonuna kadar uzatılacak.
  • 2018 yılında başlayan ve ilave istihdam sağlayan işyerlerine devlet gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uyguluyordu ve bu destek de 2020’nin sonunda bitiyordu. Bu destek de 2023 sonuna kadar uzatılacak.
  • İflas eden ya da işyerini kapatan esnaflar için işsizlik sigortası uygulaması, bir başka adıyla da Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması, 2021 yılı başına ertelenmişti. Kanun tasarısı ile Esnaf Ahilik Sandığı’nın yürürlük tarihi 31.12.2023 olacak.
  • Kısa çalışma ödeneği 2021’nin Haziran ayına kadar devam edecek.
  • 28 Temmuz’da yayınlanan yasa ile işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020’nin Aralık sonuna kadar devlet karşılıyor. Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Uygulama da sene sonuna kadar sürüyor. Meclis’e gönderilen yeni yasa tasarısı ile bu süre 30.6.201’e uzatılacak.
  • Normalleşme süreci ile birlikte işverenleri tarafından 2019’un Ocak ayı ile 2020’nin Nisan ayı arasındaki dönemde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere destek verilecek. Destek kapsamında işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15 lira, ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39.25 lira nakdi ücret desteği verilecek.
  • Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı yaratmak için kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriliyor. Destekten yararlanabilmek için kısmi süreli çalışmayı kabul eden çalışanın, çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışanın işe alınması ve en az 6 ay çalıştırılması gerekiyor. Her bir çalışan için brüt asgari ücretin yüzde 10’u kadar destek verilecek ve kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların belirlenen vergi tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulacak.
  • 25 yaşını doldurmayan ve 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin şartları yeniden düzenlenecek ve sınırlamalara tabi olmaksınız belirli iş sözleşmesi yapabilmesi, işçinin aynı işverenin işyerlerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabileceği azami süre sınırı belirlenmesi ve bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi amaçlanıyor. 25 yaşını doldurmamış işçilerle yapılacak iş sözleşmesinin süresi 25 yaşını doldurduğu tarihi geçmeyecek. 50 ve üzeri yaştaki kişilerle de belirli süreyi iş sözleşmesi yapılabilecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi 2 yılı geçmeyecek.