SEDDK, Teşkilat Yönetmeliği yayımlandı. İşte, detaylar…

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğe göre;  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşacak.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirecek ve kullanacak.

Kurul ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere 5 üyeden oluşacak. Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanı olacak. Kurul, kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

Başkanlık teşkilatı Başkan, Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık hizmet birimleri ise şu birimlerden oluşacak:

 • Düzenleme Daire Başkanlıkları.
 • Gözetim ve Uygulama Daire Başkanlıkları.
 • Denetim Daire Başkanlıkları.
 • Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanlığı.
 • Sektörel Riskler Değerlendirme Daire Başkanlığı.
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
 • Hukuk İşleri Daire Başkanlığı.
 • Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı.
 • Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
 • Özel Kalem Müdürlüğü.
 • Kurul Hizmetleri Müdürlüğü.