Koruma açığı 1.8 trilyon dolarla zirvede

Swiss Re Enstitü’nün yeni raporuna göre, küresel koruma açığı 2022’de 1.8 trilyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştı. Korunmasız riske maruz kalmanın değeri, küresel olarak son 5 yılda istikrarlı bir şekilde arttı. 2022’de küresel olarak riskin yaklaşık yüzde 43’ünün varlıklar veya sigorta tarafından korunmadığı tahmin ediliyor.

Küresel koruma açığı 2022’de 1.8 trilyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştı. Bugün dünya ekonomisinin dayanıklılıkta sürekli bir yeniden yüklemeye ihtiyaç duyduğu görülüyor. Korunmasız riske maruz kalmanın değeri, küresel olarak son 5 yılda istikrarlı bir şekilde arttı. Swiss Re Enstitü’nün yeni raporu yayımlandı.

Rapora göre, küresel koruma açığını 2022 için prim eşdeğeri olarak 1.8 trilyon ABD doları olarak tahmin ediliyor. Bu oran, 2018 için karşılaştırılabilir koşullardaki 1,5 trilyon dolar tahmininin yüzde 20 üzerinde bir oran.

Raporda, 2022’de küresel olarak riskin yaklaşık yüzde 43’ünün varlıklar veya sigorta tarafından korunmadığı tahmin ediliyor. On yıl önce bu oran yüzde 46’tıydı. Swiss Re Enstitü’nün yeni raporundan çarpıcı başlıklar şöyle.

GIDA ÜRETİMİNİN YÜZDE 60’I KORUMASIZ

Tarımsal gıda sistemi, dünya nüfusunun neredeyse yarısını desteklemektedir ve gıda güvenliği, Ukrayna’da savaşın patlak vermesinden bu yana önemli bir endişe kaynağı olmuştur. Küresel sigortalanabilir mahsul üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı; 2022’de doğal afetlere ve kazalara (yangın, hastalık ve böcek sürüleri) karşı korumasız. Küresel mahsul koruma açığının 113 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Doğal afetlere dayanıklılık endeksimiz, 2022’de küresel riskin yaklaşık yüzde 75’inin korumasız olduğu tahmin ediliyor.

ÖLÜM ORANI AÇIĞI 406 MİLYAR DOLAR

Özellikle gelişmekte olan Asya’da, ekonomik büyümenin yanı sıra yaşam ve sağlık standartları iyileşirken, sağlık direnci cesaret verici bir güç gösteriyor ve 2022’de yüzde 78 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, ölüm oranı dayanıklılığı yüzde 43 ile düşüktür ve bu da birçok hanenin eve gelir sağlayan birini kaybetmeye karşı savunmasız olduğunu gösteriyor. Enflasyon, ücret artışları ve zayıflayan finansal piyasaların etkisiyle küresel ölüm oranı açığının 2022’de rekor bir seviye olan 406 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz. Hayat sigortası çoğu ülkede, özellikle dayanıklılığı daha yüksek olanlarda korumanın iyileştirilmesine yardımcı oldu, ancak daha yapılması gereken çok şey var.

AFETLER GSYİH BÜYÜMESİNİ 0,5 PUAN AZALTABİLİR

Kayıp önleme sınırında risk transferi devreye girer. Örneğin, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu (EIOPA), GSYİH’nın yüzde 0,1’inden fazla doğrudan kayba neden olan büyük ölçekli bir afetin, sigortalı kayıpların payının artması durumunda, etkinin olduğu çeyrekte GSYİH büyümesini yaklaşık 0,5 puan azaltabileceğini tahmin etmektedir. Sigorta sektörü, zararı hafifletme davranışını teşvik edebilir ve hane halkı ve kurumsal düzeylerde risk transferini destekleyebilir.