SGK yayınladı. Asgari ücrete göre değişen parametreler

SGK, genelge yayınlayarak, 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihinde yeni asgari ücrete göre belirlenen sosyal güvenlik parametrelerindeki tüm değişiklikleri sıraladı. Yeni asgari ücrete göre; sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar değişti. İşte, SGK genelgesine göre, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlikte değişen tüm parametreler.

SGK, genelge yayınlayarak, 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihinde yeni asgari ücrete göre belirlenen tüm sosyal güncelik parametrelerindeki tüm değişiklikleri sıraladı. Genelgede, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1 Temmuz 2023 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek Resmi Gazete’de yayınlandığına değinilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden,  günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 447,15 TL olarak tespit edildiği vurgulandı.

SGK genelgesinde; 1 Temmuz 2023 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere; sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde dikkate alınacak tutarları tek tek sıraladı. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlikte değişen tüm parametreler.

Özel sektörde;

1.72023-31.12.2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; günlük kazanç alt sınırı 447,15 TL, aylık kazanç alt sınırı 13.414,50 TL. Günlük kazanç üst sınırı 3.353,63 TL, aylık kazanç üst sınırı 100.608,90 TL.

 • Sigorta Primi işçi payı (%14): 1.878,03 TL
 • Sigorta Primi işveren payı (20,5): 2.749,97 TL
 • Sigorta Primi işveren payı (15,5): 2.079,25 TL (Yüzde 5 indirim hakkı kazanılması halinde)
 • İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 134,15 TL
 • İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 268,29 TL
 • İşverene Maliyeti: 16.432,76 TL
 • İşverene Maliyeti: 15.762,04 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
 • Net Ücret: 11.402,32TL

Kamu sektöründe:

15/6/2023-14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı:

 • 2023 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 333,60 TL x 16 gün =5.337,60 TL
 • 2023 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 447,15 TL x14 gün = 6. 260,10 TL
 • 15/6/2023-14/7/2023 devresi için: 5.337,60 TL + 6. 260,10 TL =11.597,70 TL

15/6/2023-14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

 • 2023 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 2.502,00 TL x16 gün = 40.032,00 TL
 • 2023 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 3.353,63 TL x14 gün = 46.950,82 TL
 • 15/6/2023 – 14/7/2023 devresi için: 40.032,00 TL + 46.950,82 TL = 86.982,82 TL

15/7/ 2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

 • Aylık kazanç alt sınırı: 13.414,50TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 100.608,90 TL

ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER İÇİN

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için:

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında: Günlük kazanç tutarı, 223.58 TL. Aylık kazanç tutarı: 6.707,40 TL

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için:

15/6/2023- 14/7/2023 dönemi için:

 • 2023 yılı Haziran ayı günlük kazanç tutarı: 333,60 TL x %50 =166,80 TL
 • 2023 yılı Temmuz ayı günlük kazanç tutarı: 447,15 TL x %50 = 223,58 TL
 • 2023 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 166,80 TL x 16 gün = 2.668,80 TL
 • 2023 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 223,58 TL x 14 gün = 3.130,12 TL
 • 15/6/2023-14/7/2023 devresi için: 2.668,80 TL+ 3.130,12 TL = 5.798,92 TL
 • 15/7/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; günlük kazanç tutarı: 223,58 TL. Aylık kazanç tutarı: 6.707,40 TL

YÜKSEKÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER, KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER, BURSİYER VE KURSİYERLER İN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

Özel ve Kamu sektörü için:

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç tutarı: 447,15 TL
 • Aylık kazanç tutarı: 13.414,50 TL

15/6/2023-14/7/2023 devresi için;

 • 5.337,60 TL +  6.260,10 TL = 11.597,70 TL

15/7/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

 • Günlük kazanç tutarı: 447,15 TL
 • Aylık kazanç tutarı: 13.414,50 TL

PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

Yemek parası:

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL

Çocuk yardımı

13.414,50 TL x %2 = 268,29 TL (Aylık)

Aile yardımı

13.414,50 TL x %10 = 1.341,45 TL (Aylık)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar İçin 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırı 447,15 TL, aylık kazanç alt sınırı 13.414,50 TL, günlük kazanç üst sınırı 1.341,45 TL, aylık kazanç üst sınırı 40.243,50 TL olarak uygulanacak.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler:

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil; 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar:

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 10 x %37,5 = 1.676,81 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 30 x %37,5 = 5.030,44 TL
 • 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 10 x %37,5 =12.576,11 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 30 x %37,5 = 37,728,34 TL

Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar:

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 10 x %32 = 1.430,88 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 447,15 TL x 30 x %32 = 4.292,64TL
 • 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar:
 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 3.353,63 TL x 10 x %32 = 10.731,62 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için: 3.353,63 TL x 30 x %32 = 32.194,85 TL

10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi:

 • Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için: 447,15 TL x %2 = 8,94 TL
 • Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için: 8,94 TL x 9 = 80,46 TL

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi:

 • Günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar: 447,15 TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları (Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.)

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 447,15 TL x 30 x %34,5 = 4.628,00 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 3.353,63 TL x 30 x %34,5  = 34.710,07 TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

 • Yüzde 32,5 üzerinden prim ödeyecekler.
 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 447,15TL x 30 x %32,5 = 4.359,71 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 3.353,63 TL x 30 x %32,5 = 32.697,89 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;

Yüzde 35,5 üzerinden prim ödeyecekler

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 447,15 TL x 30 x %35,5 = 4.762,15 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 3.353,63 TL x 30 x %35,5 = 35.716,16 TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

 • Prime Esas Kazanç Alt sınırına Göre Ödenecek Prim Tutarı:  4.292,64 TL
 • Prime Esas Kazanç Üst sınırına Göre Prim Tutarı: 32.194,85 TL

2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI;

 • Prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5. 447,15 TL x 15 = 2.502 TL
 • Prim Tutarı: 2.179,86 TL

5510 SAYILI KANUNUN 4 – 1/B KAPSAMINDAKİ BAĞ KUR SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI (1), (2), (3) VE (4) NUMARALI ALT BENTLERİNE TABİ SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI %34,5.

 • Prime Esas Kazanç Alt sınırına Göre Prim Tutarı: 4.628 TL
 • Prime Esas Kazanç Üst sınırına Göre Prim Tutarı: 34.710,07 TL

5510 SAYILI KANUNUN 60’INCI VE EK 13 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ ÖDEYECEKLERİ PRİM TUTARLARI

 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi. 13.414.50 TL x %3 = 402,44 TL.
 •  5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 13.414.50 TL x 2 = 26.829,00 TL x %12 = 3.219,48 TL.
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 13.414.50 TL / 3 = 4.471,50 TL x %12 = 536,58 TL

HİZMET BORÇLANDIRILMASINA ESAS TUTARLAR

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

 • Alt sınırı: 447,15 TL x %32= 143,09 TL
 • Üst sınırı: 3.353,63 TL x %32 =1.073,16 TL

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar:

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

 • Alt sınırı: 447,15 TL x %45 =201,22 TL
 • Üst sınırı: 3.353,63 TL x %45 = 1.509,13 TL

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNE ESAS GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRI;

 • Yatarak tedavilerde günlük: 223,58 TL
 • Ayakta Tedavilerde günlük: 298,1 TL
 • Emzirme ödeneği: 520 TL
 • Cenaze yardımı: 2.054 TL

İDARİ PARA CEZALARI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Buna göre, 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için 13.414,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacak.