Sigortacılık Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Meclis’e gönderilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun tasarısı ile;

  • Trafik sigortasından ödenecek bedeni tazminatlara standart getiriliyor. Trafik kazasında kusurlu tarafın yakınlarına sigortadan vefat tazminatı ödenmeyecek. Ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecek. Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak. Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecek.
  • 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesine imkan tanınacak.
  • Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi oluyor ve tüm havuzlar bu kapsam içine dahil ediliyor. Devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanacak.
  • Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre tüm bu maddeleri içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.